W homilii, odwołując się do wypowiedzi św. Jana Pawła II, przypomniał wydarzenie, jakim była beatyfikacja Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, która odbyła się w Białymstoku w 1991 r. Nawiązując do duchowej spuścizny Matki Bolesławy, zachęcał Jej duchowe córki do tego, by z coraz większą gorliwością kontynuowały dzieło, które rozpoczęła.

Tegoroczną uroczystość poprzedziło triduum modlitw w Sanktuarium, w czasie którego dziękowano za łaski otrzymane za wstawiennictwem Błogosławionej i zanoszono prośby za Jej przyczyną, szczególnie prosząc za rodziny – o jedność i pokój.

Całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których modlono się koronką do Miłosierdzia Bożego i różańcem, prowadzonymi przez Rodzinę Misyjną i siostry, wieńczyła Eucharystia. W uroczystościach wzięły udział nowicjuszki z siostrą Mistrzynią.

Dzięki wieloletniej pracy bł. Bolesławy na ziemi białostockiej, jej pamięć pozostaje do dziś żywa w sercach wielu ludzi. Stanowi ona wzór także i dzisiaj, wzywając wszystkich nas do budowania jedności i coraz głębszego umiłowania Chrystusa.