„Ta łaska dziś wam udzielana jest i wzrasta przez rodzinę, szkoły, seminarium. I jeśli dziś oglądamy jej owoce, warto jest przypomnieć zarówno kwiat, i ziarno rzucone w glebę” – mówił Arcybiskup.

Abp Ozorowski wyraził nadzieję, że „nowi diakoni będą chlubą Kościoła białostockiego i za rok z odwagą przyjmą świecenia kapłańskie, a później będą pracować na chwałę Boga i ku pożytkowi lokalnej wspólnoty Kościoła”. „Może wybiorą się na misje głosić Ewangelię, a może w naszej archidiecezji będą dawać świadectwo Bożej miłości” – mówił.

Obecnych na uroczystości kapłanów, rodziców, krewnych i znajomych Arcybiskup Metropolita zachęcał do modlitwy za nowych diakonów, „aby pozostali mężni, aby nie wycofali się z wybranej drogi, by nigdy nie zapomnieli o słowach Chrystusa, że «nie ma większej miłości od tej, niż oddać życie swoje za przyjaciół»”.

Po Ewangelii kandydaci do diakonatu wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz odmawiania modlitwy brewiarzowej.

Najważniejszym momentem święceń była modlitwa święceń, podczas której Arcybiskup wzywał mocy Ducha Świętego, by uświęcił wybranych oraz gest nałożenia rąk na głowę każdego z diakonów.

Na zakończenie nowo wyświęceni diakoni dziękowali „Chrystusowi, który ich powołał”, a także „tym, którzy pomagali im to powołanie odkrywać i do niego dojrzewać, - rodzicom, profesorom i wychowawcom seminarium duchownego, przyjaciołom.

Na Eucharystii zgromadziło się wielu kapłanów, rodziny i przyjaciele nowo wyświeconych oraz wierni z parafii i wspólnot, z których wywodzą się diakoni.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje, które w domu rekolekcyjnym w Studzienicznej poprowadzili dla nich ojcowie duchowni - ks. Jan Bielski i ks. Dariusz Sokołowski.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni: Stanisław Bolesta i Rafał Danilczuk z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, Jacek Guzowski z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Adrian Karwowski z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku, Adam Kiermut z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, Łukasz Kruszewski z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Laskowcu, Daniel Kułakowski z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce, Robert Matys z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, Marcin Sztrom z parafii pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku oraz Jakub Targoński z parafii pw. MB Fatimskiej w Białymstoku.

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń w Kościele. Diakoni mogą udzielać chrztu, rozdawać komunię św., czytać Ewangelię, przewodniczyć niektórym nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Strój liturgiczny diakona to dalmatyka i przewieszona przez lewe ramię i spiętą u dołu stuła. Do szczególnych zadań diakonów należy zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła i poświęcanie się różnym posługom miłosierdzia.