Metropolita Białostocki wskazał na nieustanną potrzebę posługi sakramentalnej. Wyraził radość, że „znaleźli się młodzi, odważni ludzie gotowi ja pełnić”. „Polecam ich waszej modlitwie i waszej opiece. Nie zapominajcie o nich. Cieszmy się i radujmy, że jesteśmy Kościołem i ze kiedyś będziemy uczestnikami wspólnej chwały” – mówił do zgromadzonych.

Neoprezbiterom, w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli rodzice, ich rodziny, proboszczowie parafii, z których pochodzą, a także licznie zgromadzeni kapłani i wierni. W Eucharystii uczestniczyli także Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki i Biskup Pomocniczy Henryk Ciereszko.

Podczas homilii kandydatów do kapłaństwa Abp Ozorowski pouczał słowami: „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały".

Po litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Kościoła białostockiego przez włożenie rąk i modlitwę święceń, udzielił diakonom, którzy wcześniej wobec zebranych wyrazili wolę przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu i złożyli przyrzeczenia czci i wierności biskupowi i jego następcom. Po namaszczeniu rąk neoprezbiterom olejem Krzyżma św., arcybiskup wręczył im patenę z hostią i kielich z winem na znak, że odtąd ich życie ma się utożsamiać ze składaną ofiarą eucharystyczną.

Po zakończeniu obrzędu święceń, nowi kapłani sprawowali dalej liturgię Mszy św. wraz z metropolitą białostockim, księżmi profesorami i wychowawcami oraz innymi kapłanami.

Nowo wyświeceni kapłani dziękowali Bogu za dar życia i powołania do kapłaństwa oraz za to, ze sakrament święceń mogą przyjmować w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, którego kult jest związany z archidiecezją białostocką poprzez osobę bł. ks. Michała Sopocki. Wyrazili również wdzięczność księżom profesorom i wychowawcom, rodzicom i rodzinie za ich wsparcie, modlitwę i obecność.

Na koniec Eucharystii rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Andrzej Proniewski odczytał neoprezbiterom dekrety, wręczone im przez arcybiskupa i kierujące do posługi w nowych parafiach. Ks. mgr Łukasz Borowski został skierowany do pracy w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, ks. mgr Jarosław Kalinowski do parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej, ks. mgr Sławomir Laskowski do parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku, ks. mgr Łukasz Ruminowicz do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku, ks. mgr Marek Solniczek do parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie, ks. mgr Karol Swatkowski do parafii pw. św. Jerzego w Janowie.