Mszę św. celebrował ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. Powitał on przybyłych, a także wszystkich pielgrzymów podążających śladami bł. ks. Michała.

„Gromadzimy się we wspólnocie Czcicieli Miłosierdzia Bożego i Gloriosa Trinitẚ, powierzając wszystkie intencje, w tym tak ważną w dzisiejszym dniu - o dobry dla Ojczyzny wybór prezydenta Polski” - podkreślił.

Nawiązując do słów Ewangelii według św. Mateusza ks. kustosz wskazał, że Pan Jezus stawia wyraźne wymagania dotyczące miłości: nie można kochać nikogo bardziej, niż Boga. „Ten, kto stawia kogokolwiek wyżej niż Boga, nie jest Go godzien. Misja Jezusa i Jego dzieło, to następujące po ukrytym w Nazarecie życiu głoszenie nauki Ojca, modlitwa, czynienie dobra chorym, grzesznym, głodnym, pochylanie się nad potrzebującymi, przyjęcie męki i krzyża za nasze słabości i grzechy. Tu najbardziej ujawniła się miłość Boga do człowieka, który swojego jedynego Syna oddał dla jego zbawienia. Także człowiek powinien dzielić się miłością” – stwierdził kaznodzieja.

„Również i my w obliczu cierpienia i nieszczęść mamy przyjąć to bez narzekania, bez złorzeczenia, ale z miłością. Nasza obecność tutaj jest wyrazem miłości do Pana Boga. Tę miłość okazujemy każdego dnia, w pracy, podczas zajęć, w drodze (…). Dziś Pan Bóg przypomina, że miłość jest okazywana poprzez uczynki.To uczynki sąwyrazem miłości miłosiernej (…). W czasie pielgrzymki uczymy się miłości wobec człowieka słabego i grzesznego, któremu Bóg okazuje swoje miłosierdzie” – mówił.

„Chcemy rozważać tajemnice Bożej miłości, bo wszystko to, co mamy na ziemi, jest darem Pana Boga. Do czasu następnego spotkania na „Szlaku bł. ks. Michała Sopoćki” starajmy się zwracać szczególną uwagę na uczynki miłosierdzia, bo zawsze jest ktoś, kto tego potrzebuje - czy gościny, czy kubka wody, czy dobrego słowa. Niech to będzie dla nas zadanie, byśmy mogli złożyć je podczas Mszy św. na kolejnym etapie pielgrzymowania”- prosił ks. kustosz.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. w intencji wszystkich osób peregrynujących Szlakiem, by Boże miłosierdzie i świadectwo Apostołów Bożego miłosierdzia pomagało im w codziennym życiu.

U celu wędrówki, przed kościołem św. Wojciecha, na którym umieszczono tablicę stanowiącą wyznacznik Szlaku, ks. Kozakiewicz pobłogosławił pielgrzymów i zaprosił na następne spotkanie, które rozpocznie się Mszą św. w tymże kościele dnia 28 lipca 2020 r. o godz.18.00.