Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Henryk Ciereszko. W pasterskim słowie powiedział: "Dziś gdy tu jesteśmy, gdy wspominamy to wydarzenie, ten moment kiedy ta świątynia coraz bardziej jakby napełniona była poprzez te znaki, jak relikwie, obraz św. Faustyny, jak obecność doczesnych szczątków wtedy jeszcze Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki, gdy coraz bardziej zaczynała żyć, także w tych znakach prawdą tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to chcemy jeszcze raz siebie umocnić, tym co w sercach swoich nosimy - pragnieniem dawania czci Bogu w tajemnicy Jego Miłosierdzia, a także naśladowanie i apostołowanie w tym dziele Bożego Miłosierdzia. Ci nasi Patronowie, nasi Orędownicy u Boga -  św. Faustyna, bł. ks. Michał, dopowiemy Jan Paweł II, bo i jego relikwie też są w tej świątyni, więcej Apostołowie Bożego Miłosierdzia naszych czasów. Oni ciągle nam przypominają właśnie to zaproszenie z dzisiejszej Ewangelii - "Bądźcie miłosierni, bo Ojciec wasz jest miłosierny", przebaczajcie, udzielajcie dobra nie oglądając się. Oni to nam przypominają ale są też i naszymi Orędownikami u Boga, gdy wypraszamy miłosierdzie dla nas i całego świata."


ks. Krzysztof Chajter
Foto: Krzysztof Arciszewski