W Starym Kościele Farnym o godz. 9.00 na Mszy św. celebrowanej przez ks. dr Jarosława Grzegorczyka, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Białostockiej zgromadzili się parafialni doradcy życia rodzinnego, absolwenci i studenci Studium Życia Rodzinnego, osoby pracujące w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, różne grupy gromadzące się wokół Duszpasterstwa Rodzin, zaproszeni goście.

Podczas homilii ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin mówił o potrzebie wyzbycia się tego co światowe. Cytując słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas pielgrzymki do Asyżu, zachęcał do wyzucia się z tego co światowe, ponieważ światowe rozwiązania i pomysły nam szkodzą.

„Kościół a w nim każdy chrześcijanin, jest wezwany do kroczenia drogą Chrystusa, do nawrócenia, a także powrotu do zamysłu Bożego co do człowieka, jego wyjątkowej i niepowtarzalnej godności, szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, do pomocy ubogim i wykluczonym, ale również do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym” – podkreślał ks. Kozłowski.

Kaznodzieja wskazywał, iż dobrym przykładem działania chrześcijan są inicjatywy obywatelskie, w wymiarze lokalnym, narodowym czy międzynarodowym (np. inicjatywa „Jeden z nas”). „Ostatecznie chrześcijanie powinni być „dobrej myśli” (por. Ba 4, 5) i ufni jak dzieci, wdzięczni Bogu za objawianie im rzeczy ludzkich i Bożych, z całą prostotą (por. Łk 10, 20-24)” – apelował ks. Kozłowski.

Po Eucharystii ciąg dalszy inauguracji odbył się w auli Centrum Pastoralno-Administracyjnego. Bożena Tarasiewicz, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego przedstawiła zgromadzonym sprawozdania z działalności Studium Życia Rodzinnego i Duszpasterstwa Rodzin. Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko wręczył absolwentom dyplomy ukończenia Studium, a nowi studenci otrzymali indeksy.

Ważnym momentem stało się wręczenie misji kanonicznych parafialnym doradcom życia rodzinnego. Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki posłał z misją duszpasterską 36 doradców pracujących w 31 parafialnych poradniach rodzinnych. W imieniu Metropolity misje wręczył ks. dr Jarosław Grzegorczyk.

Wykład inauguracyjny na temat „Rola doradcy rodzinnego w życiu parafii” wygłosił ks. prof. dr hab. Adam Skreczko. Przypomniał, że poradnictwo ma na celu optymalizację życia człowieka i jest sytuacją kiedy „równi posługują równym”. 

„Parafialne poradnictwo rodzinne jest owocem encykliki Pawła VI „Humane Vita”, a na terenie naszej Ojczyzny ogromne zasługi dla propagowania poradnictwa położył kard. Karol Wojtyła. Poradnictwo rodzinne jest „przedłużeniem pracy księdza”, zwłaszcza posługującego w konfesjonale. Idealną sytuacją byłoby, gdyby każda parafia posiadała swoją poradnię rodzinną” – mówił ks. Skreczko.

Ks. ks. Profesor nakreślił portret doradcy, który nastawiony jest na aspekt wychowawczy. „Każdy doradca powinien wkraczać z wielką empatią w emocje spotykanych osób, przemawiać do serca. Niezbędny jest też zmysł realizmu, roztropność w pracy z ludźmi, odpowiednie wykształcenie (czemu służy w naszej Archidiecezji Studium Życia Rodzinnego), posłanie przez Biskupa miejsca, zaangażowanie, dobra współpraca z księdzem proboszczem” - wskazywał.

Wszyscy uczestnicy inauguracji zostali ubogaceni treścią wykładu, ale również konkretnymi materiałami dotyczącymi spraw wiary i rodziny (encyklika papieża Franciszka „Lumen fidei” i „Postawy Religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji Białostockiej”). Spotkanie zakończyło się wspólną kawą oraz rozmowami w kuluarach. 

ks. Józef Kozłowski