Mszę św. celebrował ks. Kamil Kochanowski, który wspominając w homilii dwóch wielkich apostołów: Piotra - filar, na którym został zbudowany Kościoł oraz Pawła, nawróconego Apostoła Narodów, nawiązał do pytania Jezusa skierowanego do Piotra: „Czy miłujesz Mnie?”.

„Jak wygląda dziś nasza wiara, nasze zawierzenie Panu Bogu, czy jestem wierny Bogu w tym, co robię, do czego dążę? - pytał kaznodzieja.

Ksiądz Kamil podkreślił, że powołanie człowieka do wiary jest dziełem Bożego miłosierdzia. „Trzeba, byśmy dziś zechcieli na nowo zaświadczyć o naszej wierze (…). Także przez moje pielgrzymowanie na szlaku mogę pokazać, że Chrystus jest dla mnie ważny, że przyznaję się do wiary. Zechciejmy otworzyć oczy naszej wiary, bo gdyby nie ten dar, po omacku błądzilibyśmy po ziemi. To bezinteresowny dar Boga, płynący z czystej miłości” – wskazywał.

Zachęcał dalej do odkrywani Boga jako kochającego Ojca. „Bóg powołuje mnie do wiary świętej, ona otwiera mi oczy, prowadzi, umacnia na drogach życia. Chcemy dziś w tej kaplicy dziękować za ten dar, za świat, w którym żyjemy, za wszystkich ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze; oni są po to, byśmy weryfikowali naszą wiarę i wrastali w miłości”- mówił.

Kaplica Sióstr Pasterzanek to miejsce związane z osobą ks. Michała. W 1961 r. dom zakonny przy ul. Orzeszkowej 5 udostępniono dla Seminarium, które wyeksmitowano nakazem władz państwowych z budynku przy ul. Słonimskiej 8. Seminarium mieściło się tu do 1984 roku.

Po przybyciu do Białegostoku ks. Sopoćko w 1947 r. również pełnił posługę kapłańską dla zakonnic, także ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek. Przybywał do ich domu i kaplicy jako spowiednik w latach 1947-1951.

Fakty te wskazują, że ks. Michał odegrał istotną rolę zarówno w życiu wielu alumnów, jak i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek.

Wspomniane związki Błogosławionego ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterzanek upamiętniają dziś jego relikwie oraz obraz, znajdujące się w ich kaplicy.

Po Mszy św. ks. Kamil zaprosił wspólnotę Gloriosa Trinitẚ do poprowadzenia modlitwy na szlaku. W drodze odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewano pieśni o Bożym miłosierdziu. Intencją modlitwy był rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem. Odmówiono także dziesiątkę różańca w intencji rychłej kanonizacji ks. Michała Sopoćki.

W drodze do pątników dołączył ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. U celu wędrówki, przed kościołem św. Wojciecha pielgrzymów powitał ks. Jan Wierzbicki - proboszcz parafii. W kościele pielgrzymi uczcili relikwie św. Wojciecha i odmówili wraz z kapłanami modlitwę o kanonizację bł. Michała Sopoćki, Patrona Białegostoku. Ksiądz Kamil podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymowania za okazane świadectwo wiary.

Następne spotkanie na Szlaku Śladami bł. ks. Michała Sopoćki rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha 28 lipca o godz. 18.00.