Z okazji Niedzieli Misyjnej Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda skierował słowo do kapłanów Archidiecezji Białostockiej, w którym zachęca ich oraz wspólnoty parafialne im powierzone, w tym grupy charyzmatyczne, do szczególnej pamięci o misjach.

„Jest to dzień jedności z misjami. W tym dniu wierni całego Kościoła obejmują pamięcią modlitewną misjonarki i misjonarzy, którzy podjęli wezwanie misyjne i poszli, aby głosić Ewangelię aż po krańce świata" – pisze Arcybiskup.

Przypominając, że w sakramencie Chrztu świętego, każdy chrześcijanin „staje się podmiotem aktywnym ewangelizacji”, Abp Tadeusz przytacza również nauczanie Soboru Watykańskiego II z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła, gdzie mowa jest o obowiązku dawania przez chrześcijanina świadectwa wiary w Chrystusa „przykładem swojego życia i świadectwem słowa”.

Pasterz Kościoła białostockiego przywołuje słynne stwierdzenia Papieża Franciszka z Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium, mówiące, iż chrześcijanie winni być zawsze «uczniami-misjonarzami», a cały Kościół musi być w «permanentnym stanie misji». Wyjaśnia dalej, że „w świadomości bycia Kościołem - wspólnotą misyjną - odnajduje swoje źródło nasza osobista świadomość bycia w stanie misyjnym”.

„Taka właśnie tożsamość misyjna Kościoła i chrześcijanina – wskazuje Arcybiskup - staje się rzeczywistością dlatego, że „Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć; nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, czego nie mogę z siebie wykorzenić, jeśli nie chcę zniszczyć samego siebie. Ja jestem misją na tym świecie i dlatego jestem w tym świecie. Trzeba uznać, że jesteśmy naznaczeni ogniem przez tę misję oświecania, błogosławienia, ożywiania, podnoszenia, uzdrawiania, wyzwalania” (por. EG 273). Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt 28,19).

Metropolita Białostocki podkreśla na zakończenie, że „owocem ducha misyjnego jest nie tylko modlitwa, ale też ofiarowanie cierpienia za misje, podejmowanie intencji misyjnych, jak również konkretna pomoc materialna na rzecz misji”. Apeluje, aby zebrane w parafiach w Niedzielę Misyjną ofiary wsparły Papieskie Dzieła Misyjne i zgodnie z wola Ojca Świętego służyły Ewangelizacji Kościoła w krajach misyjnych.


Aktualnie z Archidiecezji Białostockiej na misjach posługuje 7 księży. Pracują na placówkach w Peru, Argentynie, Papui Nowej Gwinei, Gruzji i na Kubie. Pochodzące z Białostocczyzny siostry zakonne możemy odnaleźć w wielu ośrodkach misyjnych, zwłaszcza w Afryce.


W związku z Tygodniem Misyjnym, dnia 23 października o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A zostanie otwarta wystawa pt. "Tupa Mbae. Misja w argentyńskiej selwie", poświęcona 15-leciu pracy misyjnej kapłanów z archidiecezji w argentyńskich diecezjach Posadas i Obera.
Według danych Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski z października br. za granicą posługuje obecnie 2032 polskich misjonarzy i misjonarek, w tym 311 księży diecezjalnych, 972 zakonników i 692 sióstr zakonnych, a także 57 misjonarzy świeckich z Polski. Przebywają oni w 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Najwięcej polskich misjonarzy od lat pracuje w Afryce i na Madagaskarze - 811.Tamtejsze kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun - 124, Zambia - 70, Tanzania – 61, Madagaskar - 53, Republika Południowej Afryki – 42, Demokratyczna Republika Konga i Rwanda – 40. W Afryce i na Madagaskarze przebywa 81 księży diecezjalnych, 338 zakonników, 366 sióstr zakonnych i 26 osób świeckich.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje 802 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy są: Brazylia -248, Boliwia - 133, Argentyna - 120, Peru - 62 i Ekwador - 43. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przebywa 159 księży diecezjalnych, 433 zakonników, 180 sióstr zakonnych i 20 osób świeckich.

W Azji jest 333 polskich misjonarzy. Już od lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie - 115, na Filipinach – 30, w Japonii - 29, na Tajwanie – 15, a w Uzbekistanie 14 osób. W Azji przebywa 43 księży diecezjalnych, 144 zakonników, 137 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.

W Oceanii pracuje 66 misjonarzy. Większość osób pracuje w Papui Nowej Gwinei - 62. W Oceanii przebywa 12 księży diecezjalnych, 45 zakonników, 8 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 20 misjonarzy. Większość osób pracuje w Kanadzie – 15, na Alasce – 4 i na Bermudach - 1. W Ameryce Północnej przebywa 6 księży diecezjalnych, 12 zakonników, 1 siostra zakonna i 1 osoba świecka.

W szeregach polskich misjonarzy jest także 24 biskupów: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 11, w Afryce - 6, w Azji – 2, w Oceanii – 3 i dwóch w Ameryce Północnej.

Coroczna Niedziela Misyjna zwraca uwagę na to, jak bardzo potrzebne jest zaangażowanie misyjne w świecie, w którym 5 miliardów ludzi nie jest ochrzczonych. Polacy każdego roku przekazują z Niedzieli Misyjnej dla Kościołów misyjnych około 1 mln dolarów amerykańskich. Dzięki ofiarom Polaków z Niedzieli Misyjnej w 2016 roku Papieskie Dzieła Misyjne przekazały Stolicy Apostolskiej na pomoc misyjną 1 141 658, 03 USD. Fundusze są przeznaczone na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozbudowę ewangelizacji medialnej.


ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

MISJE W STATYSTYKACH