Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej w wygłoszonej podczas Mszy św. homilii wskazywał na teologiczny sens odczytanej w II niedzielę zwykłą Ewangelii (J 2, 1-12). Wyjaśniał, na czym polega oryginalność przekazu Janowego w porównaniu z innym Ewangeliami. Podkreślał, że wesele w Kanie Galilejskiej stało się okazją do dokonania pierwszego „znaku” przez Jezusa, choć „jeszcze nie nadeszła Jego godzina”. Abp Jakub podkreślał, że pierwszego cudu Jezus dokonał ze względu na swą Matkę Maryję.

„Jezus, jak to zostało wyrażone w jednym z akatystów do Bogurodzicy, słucha swojej Matki, gdyż wypełnia przykazania Dekalogu, którego jako Bóg jest autorem. Wstawiennictwo przed Synem, który czci swoją Matkę wedle zakonu sprawia, że jej prośby są wysłuchiwane i spełniane. To dlatego tak często pod jej obronę uciekamy się i do niej kierujemy swoje prośby ”- wyjaśniał hierarcha.

Abp Jakub wyraził przekonanie, że dzisiejsze spotkanie ekumeniczne przyczynia się do poszukiwania wspólnej drogi zrozumienia i pojednania, zaś „pośrednictwo Maryi w tej modlitwie sprawia, że prośby zanoszone do Boga z pewnością będą wysłuchane”.

Na zakończenie liturgii Metropolita Białostocki podziękował Abp. Jakubowi za wygłoszoną homilię, a obecnym na Eucharystii przedstawicielom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Zboru Chrześcijan Baptystów za wspólną modlitwę i skierowane do zgromadzonych słowo.

Abp Ozorowski zauważył, że w historii na wiele sposobów starano się osiągnąć jedność między chrześcijanami. „Tam, gdzie stosowano siłę zwykle niszczono, a nie przemieniano ludzi. Gdy starano się innymi sposobami nawracać, zwykle wysiłki te szły na marne. Kiedy jednak staramy się pomimo różnic żyć razem ze świadomością tego, co oznacza trwać w Chrystusie Panu, wówczas chociażby małymi krokami, ale idziemy do przodu” – podkreślał Arcybiskup.

Hierarcha tłumaczył, że jedność można również rozumieć jako zgodę. Prosił, by tak się o nią starać, „aby będąc poróżnieni w wierze móc pracować na rzecz wspólnego dobra”. Wskazywał, że tego wymaga od chrześcijan współczesny świat. „Jedność kościelna, choć dziś mało wspominana w polityce, stanowi kręgosłup wszelkiej innej jedności. Jeśli jedność nie jest oparta na fundamencie Bożym jest zawsze budowaniem na piasku” – mówił. Wyraził nadzieję, że upraszana w tym Tygodniu Ekumenicznym jedność ogarnie wszystkie poziomy życia społecznego, „aby niezgoda nie rozdzielała tam, gdzie toczy się życie ludzkie”.

W ekumenicznej modlitwie uczestniczył prezbiter Ireneusz Dawidowicz ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, pastor Marcin Górnicki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych Stolicy Podlasia oraz liczni wierni, katolicy i prawosławni.

Jutro, 21 stycznia, w sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku modlić się będą osoby konsekrowane. W czwartek 24 stycznia przedstawiciele różnych wyznań dyskutować będą podczas „Trójgłosu Ekumenicznego”. Dyskusję zakończą wspólne nieszpory w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym.