W homilii ks. kan. Roman Balunowski przypomniał, że chrześcijańska pamięć o zmarłych to o wiele więcej, niż tylko przejaw typowo ludzkiej życzliwości wobec nich. Wyrasta ona na fundamencie wiary w życie wieczne, w nieśmiertelność duszy człowieka i w powszechne powołanie do życia w chwale zmartwychwstania.

Kaznodzieja podkreślił, że życie każdego biskupa i kapłana „naznaczone jest szczególnym zjednoczeniem z Chrystusem i zanurzeniem w jego śmierci. To zjednoczenie dokonuje się nie tylko dzięki sakramentowi chrztu, ale także dzięki sakramentowi święceń”.

Wspominając w szczególny sposób kapłanów, którzy odeszli do domu Ojca od ubiegłorocznego wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, ks. Balunowski wyraził nadzieję, że Bóg nagrodzi życiem wiecznym w swoim Królestwie „ich ziemskie życie i pasterską służbę, przenikniętą wiarą i miłością do Boga, Kościoła, Ojczyzny i drugiego człowieka”. Było ich siedmiu. Pięciu inkardynowanych do archidiecezji i dwóch, którzy z niej pochodzili: ks. kan. Adam Niewiarowski, ks. Kazimierz Mikłasz, ks. prał. Henryk Hołubowski, ks. Stanisław Dembowski, ks. kan. Jerzy Sidorowicz, ks. kan. Szczepan Bałazy i ks. kan. Krzysztof Wojno.

„Dobre czyny idą za zmarłymi przed tron Boży. Zmarli biskupi i kapłani, za których dziś się modlimy, których znaliśmy i których pamiętamy, nie szczędzili swego czasu, sił i umiejętności, by tych dobrych czynów było jak najwięcej, by wypływały one ze szczerego serca, by przynosiły one jak najwięcej dobrych owoców” – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii jej uczestnicy wraz z Arcybiskupem Metropolitą odmówili modlitwę za zmarłych biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane archidiecezji.

Następnie celebransi i wierni udali się w procesji do krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego Metropolity Białostockiego, Abp. Edwarda Kisiela, odśpiewano modlitwę „Salve Regina”.

W murach Archikatedry Białostockiej spoczywają doczesne szczątki Metropolity Wileńskiego Abp. Romualda Jałbrzykowskiego, Abp. Mohylewskiego Edwarda Roppa, Administratorów Apostolskich - biskupów Adama Sawickiego i Władysława Suszyńskiego oraz zmarłego przed osiemnastu laty Abp. Edwarda Kisiela.