Wymarsz poprzedziła Eucharystia pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego. Hierarcha zwracając się do pielgrzymów podkreślał, że jedynie z „wiary wypływa autentyczna radość i nadzieja".

„Mieliśmy w ostatnich dniach przykład i zachętę do pielgrzymowania. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Papież Franciszek, ponad 800 biskupów, niezliczona ilość kapłanów i około 3 milionów młodych ludzi w jednym miejscu modlących się, radujących i wychwalających Boga dali nam niezwykłe świadectwo wiary” – przypomniał Arcybiskup.

Błogosławiąc pielgrzymom na drogę życzył, aby „droga do Matki królującej na Jasnej Górze przyniosła obfite owoce w ich życiu”.

Ks. Marcin Kuczyński, kierownik pielgrzymki mówi, że pomysłodawcą hasła tegorocznej pielgrzymki jest Arcybiskup Metropolita. „Nawiązuje ono przede wszystkim do Roku Wiary. Podczas pielgrzymki będziemy tę wiarę pogłębiać, by coraz bardziej stawać się ludźmi nadziei, której tak bardzo brakuje ludziom we współczesnym świecie. Będziemy to czynić w drodze w modlitwach, podczas Mszy świętych oraz konferencji przygotowanych w tym roku przez biblistę ks. dr. Wojciecha Michniewicza w formie lectio divina” – wyjaśnia. 

Pielgrzymkę tworzą cztery grupy: błękitna (studencka), zielona (młodzieżowa), amarantowo - żółta (papieska) i fioletowa (o charakterze pokutnym). Jest także piąta grupa, tzw. złota. „Należą do niej ci wszyscy, którzy z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, ale łączą się z pielgrzymami w modlitwie. Zawierzają im swoje intencje, a pielgrzymi modlą się w tych intencjach w czasie drogi. Członkowie zaś grupy złotej zobowiązują się do modlitwy za pielgrzymów, podejmują rozmaite wyrzeczenia w ich intencji. Pielgrzymi i członkowie grupy złotej pozostają w nieustannej duchowej łączności” – tłumaczy ks. Kierownik. Dodaje, że tym roku do grupy złotej zapisało się około 600 osób.

Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawuje 8 kapłanów. Pielgrzymuje również 8 kleryków i jedna siostra zakonna.

Pielgrzymka zakończy się 12 sierpnia przed wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. W Częstochowie do pielgrzymów dołączy Abp Edward Ozorowski, który wraz z nimi wejdzie do sanktuarium, a wieczorem przewodniczyć będzie Mszy św. i apelowi dla pielgrzymów. Na Jasną Górę dojadą również autokarami członkowie grupy złotej.

Bieżące informacje z pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej www.pielgrzymka.net.pl, Facebooku oraz na falach Radia i o godz. 11.50 i 16.50.