Wprowadzając w liturgię Metropolita białostocki zaprosił do modlitewnej łączności z wszystkimi, którzy przeżywają radość z narodzin Jezusa Chrystusa, zwłaszcza z chorymi i samotnymi, którzy za pośrednictwem mass mediów łączą się z uczestnikami celebry w  archikatedrze. W szczególny sposób prosił o modlitwę za funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej. Przypomniał, że ponad 25  kapelanów w tym samym czasie odprawia dla nich polowe pasterki.

W homilii arcybiskup przypomniał wyjątkowość wigilijnego wieczoru wraz z  gestem łamania się opłatkiem oraz w wypowiadanych słowach, które mają „moc poruszyć sumienie, odmienić serce i wyprostować pokręcone ścieżki naszego życia”. Prowadzą one do umocnienia wzajemnego zaufania i  umiejętności wybaczania sobie. Podkreślił, że wyjątkowy czas wigilii dopełnia pasterka - Eucharystia w środku nocy, podczas której rozbrzmiewa niezwykła nowina o narodzinach Zbawiciela.

Abp Guzdek wskazał, że Boże Narodzenie niesie przesłanie niezwykłego zaufania Boga do człowieka i jest zachętą do zaufania ludziom, budując w ten sposób fundament wspólnoty religijnej, narodowej i państwowej, a także relacji międzynarodowych.

Zaznaczył, że zaufaniu przeciwstawia się postawa podejrzliwości, która prowadzi do sporów, niszczy małżeństwa, skłóca rodziny, psuje atmosferę w  miejscu pracy i służby, a „w wymiarze wspólnoty narodowej podejrzliwość jest zarzewiem sporów i niesnasek, wzajemnych oskarżeń i pomówień; ona burzy harmonijną współpracę dla dobra Ojczyzny”. „W skali międzynarodowej brak zaufania prowadzi do  nasilenia zbrojeń, eskalacji konfliktów i wybuchu wojen” – dodał.

Metropolita białostocki przypomniał, że „Kościół nieustannie wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do budowania lepszej przyszłości na fundamencie wzajemnego zaufania”.

„Dziś, gdy na wschodniej granicy naszego państwa doświadczamy głębokiego kryzysu, konieczne są opamiętanie i wzajemny dialog, aby odbudować zaufanie, dobrosąsiedzkie relacje – w trosce o  dobro polskiego i białoruskiego narodu” – podkreślał, apelując, aby uczynić wszystko dla ratowania wspólnego dobra.

Wskazał na  zaufanie, solidarność i odpowiedzialność jako na filary, „na których można budować dziś i jutro każdej wspólnoty”. Zachęcał, aby „być ludźmi zaufania”. „Nie pozwólmy zasiewać w naszych umysłach i sercach podejrzliwości i nieufności. Niech przestrzeń kościołów będzie szkołą wzajemnego zaufania oraz miejscem otwartym dla wszystkich, bez podziałów i wykluczenia. Tu wszyscy jesteśmy równi, jako dzieci tego samego Ojca i bracia Jezusa” – mówił.

„Śpiewając kolędę Wśród nocnej ciszy módlmy się, aby na polskiej ziemi, pośród nas, było więcej wyciszenia i  przyjaznego dialogu. Życzmy sobie nawzajem głębokiej, żywej wiary, która będzie kształtowała nasze życie” – prosił arcybiskup.

„Powtarzajmy za siostrą Faustyną – «Jezu, ufam Tobie» i przenośmy to zaufanie na  relacje z bliźnimi. Bądźmy – na wzór Jezusa – architektami pojednania i  pokoju. Budujmy nasze dziś i jutro na fundamencie zaufania Bogu i  ludziom. Po to przyszliśmy w środku nocy, aby uczyć się takiej postawy, do której wzywa wielka tajemnica, którą świętujemy” – zakończył.

Uroczystą pasterkę wraz z Metropolitą w koncelebrowali księża pracujący w archikatedrze białostockiej wraz z ustępującym proboszczem ks. Henrykiem Żukowskim i nowo mianowanym ks. Jarosławem Grzegorczykiem, który obejmie posługę w Nowy Rok.

Pasterka tradycyjnie transmitowana była przez białostocki ośrodek Telewizji Polskiej oraz serwis internetowy archidiecezji białostockiej ArchiBial MEDIA. Można jej było również wysłuchać na falach Polskiego Radia Białystok.