Diecezjalny koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. dr Jarosław Grzegorczyk nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II - papież dialogu” – zauważa, że Papież Polak podejmował dialog z każdym człowiekiem, wierzącym i niewierzącym. „Liczne pielgrzymki były zawsze dla Jana Pawła II okazją do spotkania z ludźmi, z konkretnym człowiekiem, nawet jeśli ten nie zawsze znał czy zgadzał się z nauczaniem Kościoła” – mówi. „Papież wielokrotnie podkreślał, że dialog to coś więcej niż wymiana poglądów” – wyjaśnia ks. Grzegorczyk i zwraca uwagę, że dla Jana Pawła II najważniejszymi jego elementami były prawda, dobra wola i szacunek dla drugiej osoby.

Zdaniem ks. koordynatora Dzień Papieski jest okazją, by na nowo odczytać nauczanie, jakie pozostawił błogosławiony Papież oraz zachętą do dziękczynienia Bogu za jego życie i posługę w kontekście niedługiej kanonizacji. „Jan Paweł II wciąż jest ogromnym autorytetem dla wszystkich Polaków, wzorem dla ludzi młodych, dlatego w tym dniu wspieramy modlitewnie i materialnie młodych, uzdolnionych ludzi, którym warunki życia i często trudne sytuacje rodzinne nie pozwalają realizować marzeń i rozwijać talentów”.

Ks. Grzegorczyk podkreśla, że wartość zbiórki do puszek w Archidiecezji Białostockiej, pomimo, że należy do najmniejszych w Polsce, corocznie klasuje ją na dość wysokiej pozycji. „To ważne, bo od tego zależy ilość przyznanych na diecezję stypendiów” – dodaje.

W archidiecezji pomoc z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” otrzymuje 47 stypendystów, w tym 19 gimnazjalistów, 11 licealistów i 17 studentów. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. Otrzymywane stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy.

Stypendyści nie tylko otrzymują stypendia socjalno-naukowe. Od momentu przyznania stypendium do ukończenia studiów są formowani w duchu nauczania bł. Jana Pawła II. Kilka razy w roku spotykają się na Mszach św. i spotkaniach formacyjnych, pracują jako wolontariusze w swoich środowiskach. W czasie wakacji razem z innymi podopiecznymi Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczą w letnich obozach formacyjnych w różnych miastach Polski.

W Archidiecezji Białostockiej obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy konkurs papieski pt. „Kultura w wierze zakorzeniona”, którego finał odbędzie się 26 października 2013, a także koncert Totus Tuus w 25. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, który odbędzie się 16 października o godz. 17.00 w Auli Wielkiej Pałacu Branickich w Białymstoku.