30 lipca wyruszy 28. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Należy ona do najdłuższych w Polsce pielgrzymek do Sanktuarium Królowej Polski. Uczestniczą w niej w większości młodzi, którzy w ciągu 14 dni w pokonują ok. 480 km. Tegoroczne „rekolekcje w drodze” będą przebiegać pod hasłem „Ewangelia drogą do Boga”. Pielgrzymka zakończy się 12 sierpnia uroczystą Mszą św. przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W tym roku, już po raz 22. wyruszy Piesza Ekumeniczna Pielgrzymka podążająca z Białegostoku przez Grodno do Wilna. Rozpocznie się 16 sierpnia, tradycyjnie nazajutrz po uroczystości Wniebowzięcia NMP. Tegorocznym hasłem są słowa: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. W pielgrzymce uczestniczy zazwyczaj ok. 300 osób. W pielgrzymce idą zwłaszcza katolicy, ale także prawosławni, protestanci i osoby poszukujące drogi do Boga. Pielgrzymi w ciągu 10 dni przemierzą ponad 280 km. W Grodnie do pielgrzymów z całego kraju dołączy grupa pątników z Białorusi. Do Ostrej Bramy pielgrzymi dotrą 25 sierpnia.

Jak co roku, Ruch Światło-Życie archidiecezji białostockiej organizuje w okresie wakacyjnym dwutygodniowe oazy dla dzieci i młodzieży. Młodsi oazowicze wyjeżdżają do ośrodków w województwie podlaskim, starsi zaś do Grywałdu pod Krościenkiem, które jest ogólnopolskim centrum Ruchu Światło-Życie. Uczestnicy Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia tradycyjnie wyjadą do na rekolekcje do Wilna. W tym roku dwa turnusy odbędą się również w salezjańskim ośrodku w Różanymstoku.

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie „Domowy Kościół” zaprasza na rekolekcje w Dobrzyniewie Dużym w dniach 28-31 sierpnia br., natomiast w dniach 14-17 sierpnia do udziału w rekolekcjach formacyjnych rodzin I stopnia w Czarnej Białostockiej a od 10 do 13 lipca br. II stopnia w Białowieży.

Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz” zaprasza na dwa turnusy rekolekcji wakacyjnych w Różanymstoku: pierwszy turnus będzie miał miejsce w dniach od 26.07 do 02.08.2014 r. (stopień I, II i III), drugi zaś od 02.08 do 09.08.2014 r. – (stopień I i młodzieżowy).

W tym roku po raz jedenasty w bazie rekolekcyjno-wypoczynkowej „Orle Gniazdo” w Opartowie k. Rajgrodu odbędą się trzy turnusy obozów dla młodzieży harcerskiej z północno-wschodniej Polski. Organizowane są przez duszpasterstwo harcerzy archidiecezji białostockiej i diecezji ełckiej. Baza ma charakter ekumeniczny i co roku przyciąga setki starszych i młodszych druhów. W tym roku, w czasie jednego z turnusów, 18 lipca w Rajgrodzie, wręczony zostanie Order Uśmiechu, jaki w maju przyznany został wieloletniemu przyjacielowi harcerzy i współzałożycielowi bazy Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rajgród Marianowi Podleckiemu. Kapituła przyznała go na wniosek dzieci i młodzieży skupionej wokół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Białymstoku.

Białostocka Caritas organizuje w czasie tegorocznych wakacji 4 dwutygodniowe turnusy kolonii. Dwa turnusy odbędą się w Augustowie, a dwa w Krynkach. Tam pod opieką Caritas wypoczywać będzie blisko 200 dzieci z najuboższych lub patologicznych rodzin, kierowanych na letni wypoczynek przez parafialne zespoły Caritas.

Alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wraz ze Wspólnotą „Kairos” organizują w dniach 26-29 sierpnia 2014 r. w ośrodku w Hermanówce k. Białegostoku Rekolekcje charyzmatyczne. Przeznaczone są one dla osób powyżej 16 roku życia. Spotkanie będzie opierało się na trzech hasłach: „Słowo, wolność, radość”.

Jak mówią organizatorzy, rekolekcje mają na celu, aby ich uczestnicy „usłyszeli słowo, które kieruje do nich Pan, doświadczyli wolności, którą im daje i przeżyli radość, która płynie z poznania i relacji z Nim”. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczne spotkanie będzie odpowiedzią zarówno na potrzeby tych, którzy jeszcze nie spotkali żywego Boga, jak również tych, którzy już takie doświadczenie mają jako uczestnicy poprzednich edycji Charyzmatycznych Dni Młodych, formują się we wspólnotach, ale chcą tę relację z Bogiem jeszcze bardziej pogłębić.

W dniach 29-31 sierpnia 2014 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbędą się IV Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Archidiecezji Białostockiej pod hasłem „Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię i opiewać je będę w uwielbieniu (Syr 51,10)”. Do udziału w nich zaproszone są osoby związane z muzyką liturgiczną - wokalno-instrumentalną: organiści, katecheci, schole oraz chóry parafialne, osoby śpiewające i grające na instrumentach w kościołach.

Warsztaty będą prowadzone przez znanych muzyków: Pawła Bębenka - wokalistę, kompozytora, dyrygenta związanego ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów Huberta Kowalskiego - wokalistę, kontrabasistę, kompozytora, pedagoga, związanego z Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz Piotra Pałkę – kompozytora i dyrygenta , założyciela chóru mieszanego Voce Angeli, działającego przy bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie.