Spotkanie w kościele Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Elizy Orzeszkowej rozpoczęła  Msza Święta, celebrowana przez ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W homilii ksiądz kustosz, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Mateusza, podkreślił, że Jezus uczy nas postawy miłosierdzia, przyjmować cierpienie i krzywdę, więcej - otwarcia się na przyjęcie cierpienia. Jezus Chrystus przyjął tę postawę z miłości do człowieka i przekazywał ją swoim uczniom. Gdy patrzymy na życie księdza Michała Sopoćki, w którym doświadczył wiele  niezrozumienia i cierpienia duchowego, częstokroć bardziej bolesnego niż ból fizyczny, widzimy wierne naśladowanie Jezusa i całkowite przyjęcie Jego nauki. Na drodze szerzenia idei Bożego Miłosierdzia napotykał wielkie przeszkody, nawet ze strony autorytetów kościelnych, ale potrafił z pokorą i cierpliwie poddać się tym doświadczeniom, nie rezygnując z dalszej realizacji obranego celu.

My też mamy uczyć się tej postawy przyjęcia w naszym życiu tego, co często wydaje nam się zbyt trudne i niezrozumiałe. Idąc dziś śladami Błogosławionego módlmy się o przemianę serc, byśmy nabyli cechy, które miał ks. Michał Sopoćko, prosił kapłan.

Praca, małżeństwo, rodzina, radości i problemy, porażki i sukcesy- to treść życia człowieka - ale niech jego celem będzie dążenie do doskonałości i zbawienia. Niech ta msza święta i droga do następnej stacji na Szlaku uczą nas nabywać tego ducha Ewangelii, którym żył Błogosławiony Michał, modlił się ks. kanonik.

Ksiądz kustosz podkreślił, że kaplica Sióstr Pasterzanek to jedno z ważnych miejsc -znaków obecności księdza Michała Sopoćki w Białymstoku. Było to miejsce formacji kandydatów do kapłaństwa. W 1961 r. nakazem władz państwowych pomieszczenia

w budynku przy ul. E. Orzeszkowej 5 udostępniono na internat dla alumnów seminarium duchownego, wyeksmitowanego z domu przy ul. Słonimskiej 8. Seminarium użytkowało dom aż do 1984 r.

Po przybyciu do Białegostoku ks. Sopoćko w 1947 r. również pełnił posługę kapłańską dla zakonnic, także  ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek. Przybywał do ich domu i kaplicy jako spowiednik w latach 1947-1951.  Ksiądz Michał odegrał istotną rolę zarówno w życiu wielu alumnów, jak i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek.

Wspomniane związki Błogosławionego ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterzanek upamiętniają dziś jego relikwie oraz obraz, znajdujące się w ich kaplicy.

Po Mszy Św. i modlitwie słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Andrzej Kozakiewicz poprowadził pątników kolejnym etapem Szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. W drodze odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewano pieśni. Intencją modlitwy był rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem.

U celu wędrówki, przed tablicą na budynku kościoła św. Wojciecha stanowiącą wyznacznik Szlaku, pobłogosławił pątników i zaprosił wszystkich na następne spotkanie - 28 lipca o godz. 18.00.