Biskup Ciereszko wskazał, że potrzebą współczesnych czasów jest nawrócenie i podążanie za Chrystusem jego uczniów należących do różnych tradycji i Kościołów. „Jest to zadanie, które podejmujemy także dziś poprzez modlitwę, śpiew psalmów i zanoszenie do Boga wspólnych intencji" - dodał hierarcha.

Homilię podczas nabożeństwa wygłosił reprezentujący prawosławnego Abp. Jakuba ks. protojerej Andrzej Misiejuk. Duchowny odwołując się do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” wskazał na postacie Mędrców ze Wschodu, w których „Kościół widzi tą różnorodność, ludzki potencjał kulturowy, który otrzymał łaskę Bożego synostwa”. Są oni niejako wzorem „jednomyślności i zgodności; wzajemnie się wspierają i uzupełniają”.

Jednakże przez minione 2000 lat istnienia Kościoła „chrześcijanie nieustannie dzielili się, odłączali od wspólnoty powszechnego Kościoła, kłócili, zwalczali, a nawet wzajemnie prześladowali”. Ta trudna historia winna być „impulsem do rzeczowej dyskusji, otwartości i wzajemnego szacunku”. Dialogu, z którego wynika „troska, okazywanie pomocy wobec problemów swoich braci, tak różnych, a zarazem tak bliskich w Chrystusie”, a nade wszystko „potrzebujemy chyba autentycznej modlitwy za siebie”.

Chociaż na wzór Trzech Króli przynosimy Chrystusowi różne dary, jesteśmy powołani do „Bożego synostwa, do wspólnoty”. Zobowiązuje nas to do „nieustannej pracy, pokory, samokrytycyzmu; umiejętności i chęci przebaczania”. Szczególnie teraz, kiedy świat stawia przed nami wiele egzystencjalnych kwestii dotyczących „kryzysu wiary, wypaczeń moralnych postaw, niesprawiedliwości, oraz obecność niegodziwości i zła, które zdają się triumfować nam miłością i dobrem”.

Wychodząc naprzeciw powyższych problemów powinniśmy się skupić na „pracy na rzecz pokoju, sprawiedliwości i równości”. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu możemy nieść ludziom „światło nadziei, światło Bożej prawdy; otworzyć oczy tych, którzy pozostają w mroku niewiedzy, nienawiści przemocy czy też cierpienia”. Obliguje to nas do ofiarności w działaniu, jednomyślności i wzajemnego wsparcia.

Kończąc ks. Misiejuk, idąc za słowami św. Pawła, wskazał na zadanie nas, chrześcijan, którym jest „głoszenie, rozpowszechnianie i rozsławianie słowa Pańskiego”. Tylko tak, dając świadectwo żywej wiary i postępowania zgodnie z nauczaniem Ewangelii będziemy mogli przeciwstawić się „niegodziwości i złu tego świata”.

Do parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej przybyli duchowni z ks. dr. Adamem Matanem, nowo mianowanym archidiecezjalnym delegatem ds. ekumenizmu, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, oraz wspólnota Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

W modlitwie udział wzięli: ks. prot. Marek Ławreszuk, ks. prot. Adam Sawicki, ks. prot. Andrzej Misiejuk – przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego, ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz reprezentanci władz.