Godnościami papieskimi zostali uhonorowani: ks. kan. Stefan Brzostowski, notariusz Kurii i obrońca węzła małżeńskiego Sądu Metropolitalnego Białostockiego, ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa i wieloletni duszpasterz akademicki oraz ks. kan. dr Adam Szot, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

Kapelan Jego Świątobliwości to tytuł honorowy nadawany przez papieża. Nie wiąże się z nim władza, lecz jest to zaszczytny przywilej i wyróżnienie. Kapelan Jego Świątobliwości nosi odpowiedni strój. Instrukcja w sprawie szat, tytułów i godeł Kardynałów, Biskupów i Prałatów niższych stopni wydana przez Papieża Pawła VI w 1969 r. stwierdza w punkcie 20: „Dla Kapelanów Jego Świątobliwości pozostaje w użyciu sutanna czarna ze sznurkiem i innymi ozdobami, oraz jedwabny pas koloru fioletowego; tej szaty można używać również podczas obrzędów”. Oraz: „Protonotariusze Apostolscy nadliczbowi, Prałaci honorowi, oraz Kapelani Jego Świątobliwości mogą być tytułowani: Monsignore, który to tytuł, stosownie do okoliczności może poprzedzać przymiotnik: Czcigodny (Reverendus)”.