W czasie wędrówki do pielgrzymki dołączali się kolejni pątnicy z parafii leżących na trasie przemarszu. Do sanktuarium dotarły również grupy z Czarnej Białostockiej i Supraśla, a także pielgrzymi z diecezji ełckiej i łomżyńskiej. Po przybyciu do Świętej Wody o godz. 15.00 pielgrzymi wspólnie odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której przewodniczył kustosz sanktuarium, ks. Alfred Butwiłowski.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Jerzy Sokołowski. Podając przykłady z życia społecznego i politycznego podkreślał, że znak krzyża jest w dzisiejszych czasach często profanowany. „Szatan nienawidzi tego znaku, bo na krzyżu został pokonany” – mówił.

Ks. Sokołowski zaznaczył, że cierpienie i śmierć nie są zamierzone przez Boga - „to ludzie sami je na siebie ściągają poprzez swój grzech”. Wyjaśniał, że każdy grzech, zwłaszcza zaś ciężki, jest profanacją krzyża i wprowadza człowieka w śmierć. „Krzyż to nie tylko śmierć, ale także zmartwychwstanie Chrystusa, dlatego w tym znaku jest nasze zwycięstwo” – mówił. Kaznodzieja zachęcał, aby w przeżywanym Roku Wiary podejmować wyzwanie „umierania dla grzechu i zmartwychwstawania do nowego życia w Chrystusie”. Wskazywał, że najskuteczniej dokonuje się to poprzez sakramenty, zwłaszcza zaś sakrament pokuty.

Na zakończenie Mszy św., ks. Butwiłowski przypomniał początki Góry Krzyży pod Wasilkowem, które sięgają roku 1996. Wówczas to pielgrzymka ze Świętej Wody zawiozła swój krzyż na Górę Krzyży w Szawlach na Litwie, przywożąc stamtąd ziemię, która dzisiaj została rozsypana pod nowo wzniesionym krzyżem, upamiętniającym Rok Wiary.

Po poświęceniu tegoż krzyża, poświęcone zostały również krzyże przyniesione przez pielgrzymów, które następnie umieszczali na Górze Krzyży. Wielu pątników zapaliło ułożone w formę krzyża znicze, aby upamiętniać trud swojej wędrówki. Na zakończenie uroczystości wierni wzięli udział w nabożeństwie zwanym „Dróżkami Maryi”.

Jutro, 15 września, w ramach dorocznych uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odbędzie się pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego. Po wspólnej modlitwie różańcowej o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. przed Górą Krzyży, której przewodniczyć będzie Abp Senior Stanisław Szymecki.

Do liczącego niemal 300 lat Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie co roku przybywają dziesiątki tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy. Szczególnym miejscem modlitwy pielgrzymów, obok Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Bolesnej jest grota wraz z cudownym źródełkiem i powstała przed Jubileuszowym Rokiem 2000 Kalwaria.

Po 15 latach można na niej odnaleźć setki tysięcy różnej wielkości krzyży, przyniesionych tu wraz z modlitwami w wielu intencjach przez osoby prywatne oraz przez różne wspólnoty, środowiska, grup i organizacje z kraju i z zagranicy postawionych w różnych intencjach. Sanktuarium od wielu lat prowadzi księgę intencyjną stawianych krzyży oraz księgę doznanych tu łask.