Witając przybyłych na spotkanie ks. dr Dariusz Wojtecki, dyrektor biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, nawiązał do przeżywanego w polskim Kościele Roku Świętego Brata Alberta. Podkreślił, że stał się on główną z przesłanek przemawiających za potrzebą przybliżania osoby i działalności Świętego szerokim kręgom współczesnych odbiorców.

Głównym puntem spotkania była prelekcja ks. dr. hab. Radosław Kimszy, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku, poświęcona osobie świętego Brata Alberta.

Nawiązując do osobistego doświadczenia duchowości albertyńskiej, stwierdził, że „przeżywanie w Kościele Roku Brata Alberta, po Roku Miłosierdzia, nie jest przypadkowe, gdyż życie jego Patrona stanowiło, uosobienie Boga, który objawia się w największym ze swych przymiotów - w Miłosierdziu”.

Ks. Kimsza przypomniał, że Brat Albert zanim stał się znany z działalności charytatywnej, wsławił się niezwykłym talentem malarskim. Odnosząc się zaś do kilku spośród wielu jego obrazów, przybliżył zebranym dokonującą się w sercu przyszłego świętego przemianę, której widoczna była w jego twórczości artystycznej.

Prelegent szczególną atencję poświęcił najsłynniejszemu obrazowi Chmielowskiego – „Ecce Homo”. Wyjaśniał, że „dopiero w przedstawieniu Chrystusa umęczonego i znieważonego, Brat Albert dostrzegł całą prawdę o Bogu”.

Spotkanie zakończyło słowo Wojewody Podlaskiego, po który uczestnicy spotkania mogli osobiście zapoznać się z twórczością Brata Alberta, patrząc na reprodukcje jego obrazów oraz przypominając historię jego życia opisaną i zilustrowana na specjalnie przygotowanych planszach. Wystawę uzupełniają publikacje książkowe oraz czasopisma poświęcone Bratu Albertowi pochodzące ze zbiorów obydwu bibliotek.

Wystawę o św. Bracie Albercie można oglądać do 8 czerwca br. Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1A w Białystoku do 8 czerwca w godz. 9.00-15.00.