Przybyłych gości powitała s. Adriana Gronkiewicz, kustosz Muzeum i Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Wśród nich były Matka Generalna s. Ewa Korbut, Wikaria Generalna s. Jolanta Jankowiak oraz Radna Generalna s. Sabina Prószyńska z Domu Generalnego w Komorowie, siostry z pięciu białostockich wspólnot, członkowie Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy i wspólnot modlitewnych działających przy Sanktuarium.

Na początku uroczystości bp Ciereszko poświęcił organy, które z okazji jubileuszu zostały sprowadzone z Niemiec przez firmę prowadzoną przez Krzysztofa Grygowicza.

W homilii, odwołując się do refrenu psalmu responsoryjnego: „Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia” bp Ciereszko wskazywał, że jest to wołanie człowieka do Boga o pomoc – człowieka, który świadomy swojej grzeszności, jedyną nadzieję pokłada w miłosierdziu Bożym. „To dobra podstawa do ujrzenia całej prawdy o sobie - grzesznik, ale z nadzieją na miłosierdzie” - mówił.

Nawiązując do czytań liturgicznych wskazywał, że jednym z istotnych elementów relacji człowieka z Bogiem jest obietnica: Bóg na początku objawiania ludziom siebie złożył im obietnicę i zaprosił do współpracy w jej zrealizowaniu. Pierwsza dotyczyła zadania tworzenia wspólnoty i panowania w świecie, kolejne dotyczyły odkupienia ludzi z grzechu. „Bóg jest Zbawicielem, pełnym miłosierdzia” – powtórzył, dodając, że jedynie Jezus Chrystus jest tym, który zbawia.

Bp Ciereszko podkreślał dalej, że trzydziesta rocznica papieskiego pobytu w Białymstoku i wyniesienie do godności błogosławionej matki Bolesławy Lament, niestrudzonej apostołki jedności, otwartej na współpracę z wolą Bożą, jest wciąż wyzwaniem skierowanym do ludzi współczesnych.

Zachęcał, aby uroczystość rocznicowa ośmieliła jeszcze bardziej białostoczan do gorętszego odwoływania się do orędownictwa Błogosławionej oraz częstszego nawiedzania jej relikwii, a przez to do odważniejszego korzystania ze źródeł Bożego Miłosierdzia przez pośrednictwo bł. Bolesławy.

Wyraził nadzieję, że nowo poświęcone organy „przyczynią się do jeszcze piękniejszego sprawowania liturgii i przez piękno muzyki będą prowadzić do coraz pełniejszego zjednoczenia się z Bogiem”.

Po Mszy św. miał miejsce mini recital w wykonaniu prof. Józefa Kotowicza, wykładowcy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku.