"Gdyby nie ta pomoc, musiałabym chodzić po ludziach i prosić" przyznała ze wzruszeniem pani Barbara, będąca w trudnej sytuacji materialnej. W przygotowaniu, segregacji, załadunku drewna pomagali mężczyźni mieszkający w Domu dla Bezdomnych Caritas, którzy chętnie angażują się w podobne działania pomocowe. Jest to praca Bezdomnych na rzecz Potrzebujących. 


Akcja białostockiej Caritas wpisuje się w Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym obchodzonym 17 października.