„Stawiam przed Księdzem Proboszczem odpowiedzialne i ważne zadanie. Z pewnością z czasem przyjdą chwile satysfakcji, ale teraz czeka Księdza ciężka praca. Życzę wszelkich Bożych łask w dalszym budowaniu na tym, co już zbudowali poprzednicy” – mówił Abp Guzdek wręczając dekret nowemu proboszczowi.

Przyjmując nominację, ks. Jarosław Grzegorczyk podziękował Arcybiskupowi Metropolicie za zaufanie. „Mam świadomość tego, że powierzona mi świątynia to katedra biskupa, a posługa w parafii archikatedralnej to wielkie wyzwanie. Postaram się jak najlepiej wypełniać powierzone mi dziś zadanie” – dodał.

Ks. Grzegorczyk ma 54 lata. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lat temu. Jest doktorem teologii. Studia specjalistyczne z teologii pastoralnej odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim. Obecnie, oprócz funkcji Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, pełnił również funkcję Archidiecezjalnego Duszpasterza Samorządowców i Parlamentarzystów oraz Archidiecezjalnego Duszpasterza Wojewódzkiej Administracji Rządowej. Ponadto jest wykładowcą teologii pastoralnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym.

Nowy proboszcz obejmie kanonicznie parafię w sobotę, 1 stycznia 2022 r.

Dotychczasowy proboszcz, ks. prał. Henryk Żukowski, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, złożył rezygnację z urzędu proboszcza parafii archikatedralnej. Na emeryturę przejdzie z dniem 31 grudnia 2021 r. Z tą samą datą przestanie pełnić funkcję dziekana dekanatu Białystok-Śródmieście.

Abp Guzdek wyraził ks. Żukowskiemu serdeczne podziękowania za wieloletnią posługę w archikatedrze białostockiej. „Ksiądz Prałat włożył wiele serca i sił, aby nasza archikatedra nie tylko nie utraciła swojego piękna, ale stawała się miejscem coraz bardziej sprzyjającym skupieniu i modlitwie. Nie sposób wymienić dokonań Księdza Prałata. Jest ich bardzo wiele, ale sama katedra jest ich świadectwem. Niech dobry Bóg wynagrodzi Księdzu Prałatowi poniesiony trud i ofiarę zdrowiem, długimi latami życia i wszelkimi łaskami” – stwierdził.

Ks. Żukowski przez 13 lat kierował parafią archikatedralną. W tym czasie w oknach obu naw świątyni zostały wstawione witraże, konsekrowano ołtarz św. Antoniego, zbudowano ołtarz św. Jana Pawła II, odnowiono fronton świątyni, podjęto remont spękanych sklepień budynku i odmalowano wnętrze. Zatroszczono się także o otoczenie katedry, podjęto remont muru wokół świątyni, przebudowano sale katechetyczne oraz ułożono wokół kościoła nawierzchnie granitowe. Na początku 2020 r. rozpoczęto wznoszenie nowego ołtarza Matki Bożej Miłosierdzia.