Wraz z jubilatami Eucharystię koncelebrowali Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, księża pracujący w Kurii Metropolitalnej oraz przedstawiciele Kapituły Katedralnej.

W homilii Bp Ciereszko podkreślił, że przez posługę kapłańską Bóg wprowadza człowieka, ograniczonego w swej doczesności i w swej ludzkiej naturze, w dzieło zbawienia. Za bł. Janem Pawłem II powtórzył, że jest to jednocześnie „dar i tajemnica”. „Kapłaństwo jest niezasłużonym darem Boga, ale jednocześnie ufną odpowiedzią człowieka na ten dar, który go przerasta” – mówił.

Hierarcha przypomniał, że bł. ks. Michał Sopoćko, wychowawca i profesor księży Jubilatów, kapłaństwo rozumiał przede wszystkim jako „wyraz Bożego miłosierdzia dla całego Kościoła, dla tych, którzy przez głoszone Słowo Boże i Sakramenty otrzymują łaskę zbawienia”.

Bp Ciereszko życzył Jubilatom potrzebnych sił do wypełniania woli Bożej w ich dalszym życiu.  „Pomimo zmieniających się wraz z wiekiem zadań, niech zawsze towarzyszy wam Boża opieka i miłość Chrystusa, który uczynił z was wierne narzędzie w swoim dziele zbawienia” – mówił.

Po homilii Arcybiskup Metropolita poświęcił i wręczył kapłanom jubileuszowe krzyże.

Złoty jubileusz kapłaństwa świętowali wraz ze swymi Pasterzami: ks. kan. Józef Jaroma, posługujący w Sanktuarium pw. św. Antoniego w Sokółce; ks. inf. Adam Krasiński, wikariusz generalny archidiecezji białostockiej i kustosz relikwii bł. ks. Michała Sopoćki; ks. Kazimierz Kulhawik, rezydent w parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku i ks. kan. Jan Okurowski, emerytowany dziekan dekanatu Krynki.

Księża jubilaci otrzymali również list z gratulacjami i życzeniami od Kard. Henryka Gulbinowicza. „Pisaliście historię Bożego działania w duszach narodu polskiego, który dzięki waszej pracy jest wierny Chrystusowi i Jego Ewangelii. Życzę wam pogody ducha, że przez pół wieku wiernej pracy na niwie Kościoła archidiecezji białostockiej udało się tak wiele dokonać” – napisał wrocławski Arcybiskup Senior, który w latach 1970-1975 był administratorem apostolskim archidiecezji w Białymstoku.