„Kiedy mówimy o przebaczeniu najczęściej mamy na myśli tylko relacje jednej osoby do drugiej. A tymczasem dotyczy ono również instytucji, urzędów, organizacjiczy grup społecznych. W tym przypadku zarówno prośba jak i przebaczenie ma charakter wspólnoto-twórczy, służy eliminowaniu ducha bezduszności, niezdrowej rywalizacji, korupcji, postaw nieuczciwości, niewłaściwego traktowania i poniżania ludzi, okradania, naciągania czy oszukiwania, rozbudza zainteresowanie wspólnym budowaniem dobra społecznego” – mówił w homilii Arcybiskup.

Metropolita białostocki też przypomniał słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Sejmie w 1999 r., w których Papież Polak podkreślał, że to właśnie instytucje państwowe są wezwane do budowania dobra wspólnego.

Abp Wojda wskazywał, że przebaczenie drugiemu człowiekowi, niekiedy bardzo trudne, nie powinno być traktowane jako czyn heroiczny, gdyż „jest odpowiedzią człowieka na wielką miłość, jakiej doznaje od Boga, jest wyborem drogi pokoju, a nie odwetu. Jest mówieniem nie dla logiki zemsty i przemocy. Kto nie przebacza, przerywa strumień łaski przebaczenia, który wypływa z kochającego serca Boga i zmierza do serca ludzkiego” – podkreślał.

Odwołując się do słów Ewangelii Pasterz Kościoła białostockiego wyjaśniał, że „przebaczać siedemdziesiąt razy siedem znaczy zawsze”. „Skądinąd uświadamiamy sobie, że nie ma żadnej proporcji między niezmierzonym przebaczeniem, jakie otrzymujemy od Boga i przebaczeniem, jakie dajemy innym” – stwierdził.

Hierarcha zaznaczał, że ten elementarny obowiązek darowania bliźnim ich powinności względem nas w imię przebaczenia, którego sami ciągle doznajemy, każe jednocześnie uczyć się sztuki zapominania o licznych przykrościach przeżywanych na co dzień z powodu otoczenia. Mówił: „Owa umiejętność darowania po siedemdziesiąt i siedemkroć razy na dzień leży u podstaw wszelkiego współżycia między ludźmi oraz wnoszenia specyficznego wkładu w pomnażanie dobra wspólnego. Jest to obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania”.

Pielgrzymka podlaskich parlamentarzystów oraz pracowników administracji publicznej rozpoczęła się modlitwą różańcową wokół kościoła, podczas której poszczególne służby mundurowe niosły figurę Matki Bożej Fatimskiej. Następnie pielgrzymi udali się na Górę Krzyży, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców przed stojącymi tam pamiątkowymi krzyżami.

Po południowej modlitwie Anioł Pański odprawiona została Msza św. przy grocie, której przewodniczył abp Tadeusz Wojda. Uroczyste błogosławieństwo poprzedziło wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Matki Bożej.

Na zakończenie uroczystości ks. prał. Jarosław Grzegorczyk, duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej podziękował uczestnikom pielgrzymki za obecność i wspólną modlitwę. Wyraził też nadzieję, że doroczna pielgrzymka umacnia ich wiarę i pomaga nią żyć zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

„Bardzo wam dziękuję, że tu razem jesteśmy i razem się modlimy. To bardzo ważne, aby w codziennej pracy pochylać się nad drugim człowiekiem w duchu służby, a tego uczymy się właśnie przy krzyżu” – mówił ks. Grzegorczyk.

Dziękując osobom zaangażowanym w przygotowanie liturgii, a także służbom mundurowym i pocztom sztandarowym zaprosił wszystkich zgromadzonych na rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 10-12 grudnia 2017 r. w starym kościele farnym w Białymstoku.