„Liturgia pomaga nam dziś przeżywać tajemnicę Zwiastowania – nie tylko o Bożej miłości, ale o nowym życiu, które przyjdzie w Chrystusie, życiu wiecznym, odnowionym, nieprzemijającym. Dziś tę tajemnicę miłości i życia rozpoznajemy, w nią się wpatrujemy, a jednocześnie dziękujemy Bogu za to, że w swoim Synu odpowiada na tę przedwieczną miłość Boga jako nasz Zbawiciel i w ten sposób otwiera nam drogę do życia wiecznego” – mówił w homilii biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej.

Zachęcał, by przezywać ten dzień jako zaproszenie „do przyjmowania każdego życie jako dar Bożej miłości”. „To życie objawione w Chrystusie, w tajemnicy Jego odkupienia, jest zwycięstwem nad grzechem, złem, śmiercią, które dotknęły ludzkość po grzechu, ale mówimy też o życiu, które staje się naszym udziałem w tej doczesności ziemskiej – życie wiecznie i życie, które jest darem tutaj, na ziemi, które cieszy, raduje i pozwala już tu na ziemi doznawać swoistego szczęścia” – podkreślał.

Bp Ciereszko wskazywał że „te dwa wymiary życia ściśle się ze sobą łączą, a u ich początku jest miłość Boża. Tam gdzie jest miłość tam jest życie”. Prosił, by żyć w dziękczynieniu za ten wielki dar - za życie, które Bóg daje nam na ziemi. „Módlmy się za tych, którzy gubią się w złudnych i błędnych ideologiach tego świata, którzy upatrują dobro i szczęście rozmijając się z prawdą o życiu, instrumentalnie je traktując, mówiąc o człowieku, jego prawach, wolności, a jednocześnie zapominając, że pierwszym prawem jest prawo do życia” – zaznaczał.

Hierarcha przypomniał, że Kościół zawsze bronił prawa do życia. Nawiązując do odbywającego się w Rzymie spotkania przywódców Unii Europejskiej przypomniał o chrześcijańskich korzeniach Europy, w której prawo do życia jest dziś bardzo instrumentalnie traktowane w przepisach prawa. „Dlatego gdy dziś dziękujemy Bogu za ten dar życia doczesnego i wiecznego, chcemy światu przypomnieć, że chrześcijaństwo to religia życia” – mówił.

Po Mszy św. kilkadziesiąt osób złożyło zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. W skali roku w archidiecezji białostockiej deklaracje te podpisuje ok. dwóch tysięcy osób.

Wieczorną Eucharystię poprzedziło spotkanie formacyjne doradców życia rodzinnego, podczas którego uczestnicy dyskutowali nad tematem „Rozwiązania systemowe – standaryzacja spotkań w Parafialnej Poradni Rodzinnej”.

„Na spotkaniu obecnych było 25 z 42 doradców życia rodzinnego z terenu archidiecezji. Wcześniej wysłana do wszystkich doradców życia rodzinnego ankieta pozwoliła na opracowanie wyników i analizę aktualnego stanu poradnictwa rodzinnego w archidiecezji białostockiej. Na podstawie 28 odesłanych ankiet - na 38 istniejących poradni - można było ocenić, jak wygląda faktyczna współpraca parafialnego doradcy rodzinnego z proboszczem parafii i kapłanami posługującymi w poszczególnych parafiach, dostępność do pomieszczeń parafialnych, gdzie doradca spotyka się z narzeczonymi, jakimi pomocami dysponuje, jak wyglądają spotkania z narzeczonymi” – mówi ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.

Dodaje, że „zgromadzone w ankietach informacje, a także wytyczne Duszpasterstwa Rodzin, pozwoliły podjąć drogę wypracowania standardów pracy doradcy rodzinnego w parafialnych poradniach rodzinnych”.

Spotkanie formacyjne doradców, którzy swoją posługę spełniają na mocy misji kanonicznej udzielonej przez abp. Edwarda Ozorowskiego, było kolejnym cyklicznym spotkaniem, które pozwala udoskonalać warsztat doradcy, a także pogłębia jego wiedzę i kompetencje. Kolejne zaplanowane jest na 7 października i będzie dotyczyło dalszych prac nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi standaryzacji spotkań w poradni rodzinnej.

W dniu wczorajszym, 24 marca, w ramach obchodzonego w całej Polsce Narodowego Dnia Życia, jako przygotowania do Dnia Świętości Życia, w archikatedrze białostockiej o godz. 18.00 odprawiona była Msza św. w intencji życia.

Po Eucharystii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której, w modlitwie i rozważaniach, Jezusowi Eucharystycznemu polecane były intencje małżeństw, rodziców, rodzin i dzieci. Następnie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej uczestniczyło w Akademickiej Drodze Krzyżowej, w której była rozważana „Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego”.