„Maryja uczy nas, jak należy przyjmować każdy dar życia. Jakże smutno, gdy widzimy, jak dziś ten dar jest dziś deptany, jak milionom dzieci na świecie odbiera się prawo do życia” – zauważył hierarcha zachęcając, by wciąż obejmować modlitwą wszystkie dzieci i włączyć się w działo duchowej adopcji.

„Módlmy się też za matki, które dopuszczają do siebie myśl odebrania życia własnemu dziecku. Niech ten dar od Boga będzie zawsze jako dar przyjmowany, by każde poczęte dziecko mogło żyć i cieszyć się godnością dziecka Bożego.Niech składane dzisiaj przyrzeczenia będą nie tylko słowami, ale konkretnym zaangażowaniem się w obronę każdego poczętego życia” - apelował.

W homilii werbista o. Mieczysław Sagan podkreślał, że w wydarzeniu zwiastowania Bóg uświęcił początek każdego człowieka, ukazując drogę, którą zechciał przyjść do człowieka. „Szanując wolność i decyzję Maryi, czyni świętym nasz naturalny początek - moment poczęcia i narodzenia, ale też rzuca światło Ewangelii na kres naszego życia” – wyjaśniał.

Kaznodzieja podkreślał, że „tam, gdzie panuje miłość, nie ma konfliktu pomiędzy dobrem ojca czy matki a dobrem dziecka, tam gdzie jest miłość te dobra poszczególnych osób są złączone z dobrem najwyższym – z Bogiem”.

Nawiązując do obchodzonego Dnia Świętości Życia wskazywał, że każde życie jest święte, o ile jest to życie z Bogiem. „Połączenie w tajemnicy Wcielenia Bożej i ludzkiej genealogii daje odpowiedź na najgłębsze ludzkie pytania” – stwierdził. Porównując 40 tygodni, które dziecko spędza pod sercem matki do człowieka wierzącego, który żyje i wzrasta w sercu Matki-Kościoła, wyjaśniał, że kiedy nadejdzie godzina, będziemy mogli narodzić się do życia wiecznego” – mówił.

We Mszy św. uroczystości Zwiastowania Pańskiego uczestniczyły osoby zaangażowane w archidiecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin oraz organizacjach na rzecz obrony życia.

Po Mszy św. wszyscy chętni mogli wypełnić deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W skali roku w Archidiecezji Białostockiej dzieło dziewięciomiesięcznej codziennej modlitwy w intencji poczętych dzieci oraz modlitewnego wpierania ich rodziców podejmuje blisko dwa tysiące osób.

Szczegóły nt. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można znaleźć na stronie www.duchowa-adopcja.pl