Wydarzenie to rozpoczęło się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Abp Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Podczas Liturgii obecni byli również Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, zarząd AWSD, księża profesorowie, księża rektorzy z zaprzyjaźnionych seminariów, przedstawiciele białostockiego prezbiterium oraz zaproszeni goście. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Augustynowicz, wykładowca AWSD. Kaznodzieja przedstawił w niej egzystencjalne aspekty radości chrześcijańskiej.

Po Eucharystii uroczystości kontynuowano podczas sesji inauguracyjnej w auli św. Kazimierza. Zgromadzonych gości, przedstawicieli różnych środowisk: rządowych, parlamentarnych, samorządowych, akademickich przywitał oraz wygłosił przemówienie inauguracyjne ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Rektor AWSD w Białymstoku. Następnie sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2015/2016 złożył ks. dr Marian Strankowski, Prorektor AWSD.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku na studentów UKSW w Warszawie. Po tym głos zabrał przedstawiciel alumnów I roku – al. Karol Kiszycki. Następnie krótkie słowo do zebranych skierował przedstawiciel UKSW – ks. prof. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego tej uczelni. W swoim wystąpieniu przypomniał między innymi o 15- letniej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. Tę część programu uświetnił recital fortepianowy dr. hab. Mariusza Piotra Ciołko, który przed zebranymi wykonał dwa utwory Fryderyka Chopina.

Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny „Religijność młodzieży polskiej – stan aktualny i perspektywy”, który przedstawił ks. dr hab. Kazimierz Święs, pracujący w Katedrze Prakseologii Pastoralnej KUL.

Zwieńczeniem obchodów inauguracyjnych było słowo końcowe Arcybiskupa Metropolity, w którym zwrócił uwagę słuchaczy na różne cele kształcenia studentów uczelni świeckich i seminariów. Hierarcha zaznaczył przy tym, iż głównym celem edukacji i formacji alumnów seminarium duchownego jest między innymi bycie świadkami Chrystusa we współczesnym świecie, niezależnie od okoliczności życia.

Przebieg uroczystości uświetnił chór seminaryjny, kierowany przez ks. Krzysztofa Łapińskiego, profesora AWSD.