Na czele wspólnego, radosnego świętowania stali ojcowie ks. Enrique Porcu i ks. Antonello Cadeddu, współzałożyciele i duchowi przewodnicy dzieła obecnego w 36 miastach w Brazylii, a także w krajach takich jak: Belgia, Włochy, Portugalia i oczywiście Polska. Jak podkreślali ojcowie, mimo różnorodności mentalnej, kulturowej zarówno między miastami Polski, z których członkowie wspólnoty pochodzą, ale również krajami, w których realizowany jest ten sam charyzmat obejmujący i spajający wspólnotę Przymierza Miłosierdzia. „Tworzymy jedność w tym, któremu służymy: Chrystusie i Jego Miłosierdziu. Służba ta dokonuje się poprzez głoszenie Dobrej Nowiny najbardziej Jej spragnionym, tak często spychanym na margines życia społecznego” – mówią.

W konferencjach ojcowie przypominali i wyjaśniali istotę posłania wszystkich zgromadzonych w Przymierzu Miłosierdzia. Wspólnota zawierzała Bogu w modlitwie swoją działalność ewangelizacyjną. Ewangelizatorzy, członkowie i przyjaciele Wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia” prosili Ducha Świętego o wylanie Jego Darów i wskazanie drogi do najbardziej potrzebujących. Nie zapominali również o uwielbieniu Boga za Jego wielkie Miłosierdzie i wszystkie płynące łaski. Zwieńczeniem pierwszego dnia tego wyjątkowego, wspólnotowego spotkania była Eucharystia w kościele parafialnym Świętej Rodziny przy ulicy Ogrodowej. Tuż po Mszy Świętej, zebrani w świątyni zakończyli dzień adorację Jezusa Eucharystycznego.

Przedstawiciele wspólnot z poszczególnych miast dzielili się świadectwami codziennych spotkań z Jezusem, życiem w służbie drugiemu człowiekowi i życiu wspólnotowym.

W drugim dniu spotkania, ojcowie Enrique i Antonello przypominali zgromadzonym o „szaleństwie Boga do Jego dzieci, czyli nas samych: ludzi”. „Chociaż nie jesteśmy w stanie odwdzięczyć się Panu za wszystko co dla nas czyni, to jednak możemy być szaleni na Jego Chwałę tym, co czynimy na co dzień, tym jak żyjemy. Czerpiąc z Jego niezmierzonego źródła Miłości możemy być szalonymi w obdarowywaniu miłością świata” - podkreślali.

Świętująca wspólnota, zgromadzona na niedzielnej Eucharystii w parafialnym kościele bł. Bolesławy Lament, nie ukrywała radości z obecności Abp Edwarda Ozorowskiego. Był to wyjątkowy znak wspólnoty z całym Kościołem, co podkreślił Metropolita Białostocki w słowie skierowanym do zgromadzonych.

W homilii ojcowie przybliżyli charyzmat Przymierza Miłosierdzia, popierając go przykładami codziennej działalności wspólnoty we wszystkich krajach, w których jest obecna.

Kulminacją spotkania było złożenie przyrzeczeń „więzów uczestnictwa” Przyjaciół Przymierza Miłosierdzia. Dzieło to realizuje się w złożeniu ofiary Bogu we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia ze swojego czasu, darów materialnych i duchowych na miarę swoich możliwości.

Święto wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, Misericordia Fest, organizowane jest co roku w innym mieście. Mimo, iż tegoroczne przeszło już do historii, to poszczególni członkowie wielkiej rodziny Przymierza Miłosierdzia pożegnali się pamiętając, że „Jesteśmy razem w sercu Boga!”.

Anna Artysiewicz