W duchowych ćwiczeniach wzięło udział 34 młodych ludzi, którzy ostatnie dni ferii zimowych poświęcili na wsłuchiwanie się w Boży głos.

Pierwszego dnia, po przedstawieniu prowadzących i zapoznaniu się uczestników, w kaplicy seminaryjnej uczestnicy wysłuchali konferencji, której tematem było zaufanie Bogu. Po niej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, a dzień zakończył się apelem Maryjnym.

Drugi dzień, rozpoczęty od wspólnej modlitwy w kaplicy, obfitował w wiele wydarzeń, takich jak konferencje i spotkania w grupach. W planie rekolekcji nie zabrakło miejsca na rozrywkę i aktywny, sportowy odpoczynek. Najważniejsza momentem dnia była Eucharystia. Dzień zakończyła adoracja Pana Jezusa i rozważanie tajemnic Jego życia w modlitwie różańcowej.

Ostatni dzień rekolekcji rozpoczęła jutrznia. Następnie po wspólnym śniadaniu każdy mógł podzielić się swoimi przeżyciami rekolekcyjnych dni i pobytu w murach seminaryjnych.

Zwieńczeniem rekolekcji była Msza św., której przewodniczył abp Tadeusz Wojda. W homilii Metropolita Białostocki, nawiązując do słów Ewangelii, zachęcał młodych do stawiania Jezusowi trudnych pytań związanych z życiem i powołaniem oraz do odwagi w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru życiowej drogi.

Rekolekcje zakończył wspólny obiad.