W kościele św. Rocha pielgrzymów wraz z opiekunem, ks. Andrzejem Kozakiewiczem, kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, powitał ks. prał. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii. „Dzień dzisiejszy jest dla nas szczególny. Zapewne ks. Michał Sopoćko, który niejednokrotnie uczestniczył w uroczystościach w naszej parafii,  cieszy się z wyżyn Nieba, widząc was tutaj, na pierwszym miejscu stacyjnym Szlaku Jego imienia” – powiedział.

Następnie rozpoczęła się Msza św. W homilii ks. Tadeusz Żdanuk, wspominając Błogosławionego Michała, stwierdził: „Niech wyprasza nam łaski, by panowała między nami miłość, bo „Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje (…)”. Przypomniał, iż  w  Ewangelii św. Jana, Pan Jezus aż 40 razy mówi o swoim posłannictwie - Dobrej Nowinie o zbawieniu, wskazując na siebie jako posłańca, żąda wiary w swoją misję.  „My wszyscy jesteśmy wszczepieni w duchowy organizm Jezusa Chrystusa. Mamy udział w jego mającej potrójny wymiar misji. Misja prorocka to poznawać naukę i przenikać wymagania życia chrześcijańskiego,  swoją postawą sprawiać, by Ewangelia Chrystusa jaśniała w świecie. Misja królewska- służyć na wzór Chrystusa, kapłańska – być skorym do ofiary. Bądźmy dumni, że do tak wielkiej misji zostaliśmy przez Chrystusa powołani. Przez swoje czyny i dobry przykład reprezentujemy  Osobę Boga, gdyż Bóg niejako pożycza naszych ust i rąk, aby przez nas działać w świecie”  - podkreślał kaznodzieja.

„Teraz nie mam innych rąk, tylko Wasze - tak Chrystus mówi do nas wszystkich. Mamy być przedłużeniem ramion Chrystusa, który na krzyżu odkupił świat. Stąd nasz obowiązek
i odpowiedzialność za słowa i czyny. W naszym posłannictwie, tak jak Chrystus, musimy być przygotowani na cierpienie. Także dziś, idąc ulicami naszego miasta, spotkamy różne reakcje, dezaprobatę,  uśmiechy, lekceważenie. A my, idąc, będziemy głosić kazanie, damy świadectwo, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Niech nam Pan Bóg, za przyczyną księdza Sopoćki, da łaskę siły do przezwyciężania wszelkich trudności” - zakończył  ks. Żdanuk.

Po Mszy św. pielgrzymi spotkali się pod tablicą upamiętniającą katastrofę smoleńską. Po krótkiej modlitwie, prowadzeni przez obu  kapłanów, przeszli pierwszy etap Szlaku,
ul. Lipową i Rynek Kościuszki, do białostockiej Archikatedry. W drodze pątnicy odmawiali Koronkę i śpiewali pieśni do Miłosierdzia Bożego modląc się we wskazanej przez ks. proboszcza parafii św. Rocha  intencji: „ By dzieło miłosierdzia Bożego rozwijało się w sercu i życiu każdego z nas.”

Tegoroczną edycję pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” wzorem ubiegłych lat zorganizowało Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. ks. Michała Sopoćki. Zeszłoroczna edycja modlitwy na Szlaku cieszyła się dużym zainteresowaniem białostoczan - w wędrowaniu łącznie wzięło udział kilkaset osób. Idąc do miejsc związanych z osobą i misją ks. Michała i dotykając pamiątkowych tablic poznawali historię świątyń, budynków, wydarzeń i osób związanych z losem bł. Michała, życiem Kościoła, funkcjonowaniem miasta. Interesowali się trudami życia, pracą księdza i dziejami kultu Miłosierdzia Bożego w latach, gdy ks. Spoćko mieszkał w Białymstoku, tj. od  przyjazdu z Wilna w 1947 roku do dnia śmierci 15 lutego 1975 roku.

Spotkania na Szlaku ks. Sopocki odbywają się od maja do września, każdego 15. (data śmierci Ks. Michała Sopoćki) i 28. (data beatyfikacji) dnia miesiąca. Rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00, po której następuje wspólne przejście do kolejnego miejsca na Szlaku z modlitwą Koronki.