Bp Guzdek, nawiązując do przypowieści o Dobrym Pasterzu, wskazał na dwie postawy – pasterza i najemnika, które charakteryzują również współczesnego człowieka wobec wyzwań i zadań, przed jakimi staje. „Przesłanie zawarte w przypowieści odnosi się przede wszystkim do wspólnoty Kościoła. Odnosi się również do innych społeczności, w tym także do polskich celników” – zauważył hierarcha.

Prosił, aby każdy z obecnych na Mszy św. postawił sobie pytanie, czy posiada przymioty Dobrego Pasterza. Podkreślał, że najważniejszymi z nich są troska o drugiego człowieka oraz budowanie wspólnoty. Wskazywał także na odpowiedzialność za wypowiadane słowo, przestrzegał przed plotkarstwem.

Biskup zachęcał, aby przyjmując przesłanie o Dobrym Pasterzu, celnicy swoją służbę postrzegali jako powołanie, a nie tylko pracę zawodową. „Powołanie wiąże się ze świadomością, że Bóg mnie potrzebuje, to On wyznaczył mi obowiązki i postawił na straży sprawiedliwości i ładu społecznego” – mówił.

„Odwiedzając celnice od Medyki do Białej Podlaskiej, spotykając się z celnikami, nabrałem większego szacunku, bo niejako dotknąłem tej niezwykle odpowiedzialnej pracy, wymagającej prawego sumienia, hartu ducha i niezłomności” – stwierdził Bp Guzdek.

Dziękując za służbę na rzecz Polski i społeczeństwa wszystkim celnikom i pracownikom służb skarbowych i podatkowych życzył, aby ich trudna praca była doceniana przez przełożonych oraz cieszyła się uznaniem całego społeczeństwa.

Na zakończenie Eucharystii Abp Edward Ozorowski podziękował przybyłym na wspólną modlitwę pracownikom Służby Celnej, zachęcając ich do godnego wypełniania ich obowiązków.

We Mszy św. uczestniczył nadinspektor celny Jacek Kapica, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, delegacje kierownictwa służb celnych z Litwy, Białorusi i Ukrainy, przedstawiciel Światowej Organizacji Celnej, dyrektorzy departamentów Ministerstwa Finansów oraz dyrektorzy Izb Celnych, funkcjonariusze i pracownicy Służby Celnej, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz administracji skarbowej wraz z pocztami sztandarowymi.

Po Mszy św. w archikatedrze białostockiej miał miejsce uroczysty apel na Rynku Kościuszki, na który przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski. W południe Prezydent wraz z małżonką zasadzili Dąb Wolności przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki naprzeciw archikatedry białostockiej.

W dniu 18 września, uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Służby Celnej poprzedził udział pracowników Służby Celnej we Wschodnim Kongresie Gospodarczym, jaki odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Dnia 21 września w godzinach od 10.00 do 15.00 na Rynku Kościuszki odbędzie się Festyn ze Służbą Celną. W programie m.in. pokaz wyszkolenia i sprzętu Służby Celnej, wystawa przechwyconych towarów oraz konkursy dla najmłodszych.

Dzień Służby Celnej oraz pracowników finansowych, skarbowych i podatkowych począwszy od 1999 r. obchodzony jest w dniu patronalnym św. Mateusza. Jest on szczególną okazją do podkreślenia znaczenia tych służb i sektorów dla gospodarki kraju, znaczenia służby wykonywanej m.in. na zewnętrznej granicy Polski i Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i finansów państwa a także do wspólnej modlitwy funkcjonariuszy i pracowników tych służb wraz z rodzinami za wstawiennictwem świętego Patrona.

W tym roku organizację centralnych uroczystości Dnia Służby Celnej przypadł Izbie Celnej w Białymstoku.