Mszę św. wraz z Metropolitą Białostockim koncelebrowali przełożeni Seminarium Duchownego, na czele z rektorem ks. prof. Adamem Skreczko. W archikatedrze zgromadziły się rodziny i przyjaciele nowych diakonów, kapłani, siostry zakonne, klerycy oraz liczni wierni. Obecny był również Bp Henryk Ciereszko.

Po Ewangelii kandydaci do diakonatu wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, do posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz odmawiania modlitwy brewiarzowej. Najważniejszym momentem święceń była modlitwa święceń, podczas której Arcybiskup wzywał mocy Ducha Świętego, by uświęcił wybranych oraz gest nałożenia rąk na głowę każdego z diakonów.

Sakrament święceń diakońskich przyjęli: Mateusz Bajena z parafii pw. NMP z Guadalupe w Białymstoku, Marek Burnos z parafii pw. Narodzenia NMP w Kundzinie, Tomasz Kozłowski z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, Tomasz Łapiak z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Kamil Norel z parafii pw. Ducha świętego w Białymstoku, Tomasz Owsiejko z parafii pw. św. Stanisława B.M w Dąbrowie Białostockiej, Andrzej Ratkiewicz z parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Suchowoli, Marcin Rydzewski z parafii pw. świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej oraz Michał Urban z parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Metropolita prosił nowo wyświęconych diakonów o "otwarte oczy wiary i serca wychylone ku niebu, by inni mogli zobaczyć żywego i działającego Chrystusa". "Wierzę, że przez ten rok, który dzieli was od przyjęcia święceń kapłańskich Bóg będzie posługiwał się nimi na wszelkie możliwe sposoby, by dotrzeć do ludzi ze swoją łaską” – mówił.

Arcybiskup przypomniał także o jutrzejszych święceniach kapłańskich, które będą,  jak powiedział „przedłużeniem dzisiejszej radości”. „Jezus Chrystus chciał, aby zawsze byli tacy, którzy będąc Jego ustami głosiliby Ewangelię i Jego rękami, aby rozdzielać łaski sakramentalne. W ten sposób przez posługę diakonów i prezbiterów On może być wśród nas jeszcze bardziej obecny” – podkreślał

Dziękując Abp. Ozorowskiemu za sakrament święceń, diakoni podkreślali, że przyjmując go wybrali „największą i najprawdziwszą Miłość w otwartości serc i pełni wiary”. Dziękowali również księżom profesorom i moderatorom Seminarium Duchownego za ich otwarcie i dobroć, a rodzicom i bliskim za świadectwo wiary i bezinteresownej miłości. Wszystkich obecnych prosili o modlitwę i wsparcie na dalszej drodze powołania.

„Dziś jest we mnie ogromna radość, ale też obawa, bo mam świadomość tego, że nie dorastam do tej posługi, że nie jestem jej godny. Ale ufam, że dzięki Bożej łasce i w pełnym zaufaniu do Niego będę w stanie jej sprostać” – mówił nowo wyświęcony diakon Andrzej Ratkiewicz.

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń w Kościele Katolickim. Diakoni mogą udzielać chrztu, rozdawać komunię św., czytać Ewangelię, przewodniczyć niektórym nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Strój liturgiczny diakona to dalmatyka i przewieszona przez lewe ramię i spiętą u dołu stuła. Do szczególnych zadań diakonów należy zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła i poświęcanie się różnym posługom miłosierdzia.