Mszy św. na zakończenie Forum przewodniczył Abp Senior Stanisław Szymecki.

„To wielka radość być tu dziś z wami i wielka łaska – łaska samego Boga, który zamknięty w tajemnicy Eucharystii mówi: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy…». To On nas gromadzi, umacnia zwłaszcza w smutkach i troskach” – mówił do uczestników spotkania Abp Stanisław Szymecki.


Dziękując za przybycie do Białegostoku - Miasta Miłosierdzia, osób zaangażowanych w codzienną adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, białostocki Arcybiskup Senior wyraził pragnienie, aby „kult miłosierdzia Bożego, który ma swój najgłębszy wymiar w Eucharystii, był obecny w życiu osobistym, rodzinnym oraz wspólnot parafialnych, gdzie odbywa się wieczysta adoracja”.

Podczas Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele parafii z całej Polski, w których odbywa się wieczysta adoracja, poruszane były tematy związku między kultem Eucharystii a Bożym miłosierdziem.

W pierwszym dniu wykład o zagadnieniach historycznych, związanych z sakramentami pokuty i Eucharystii w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, wygłosił ks. Andrzej Grajewski. Wyjaśniał w nim, że centrum życia Kościoła prawosławnego stanowi liturgia, nie zaś Eucharystia, co wynika z zaszłości historycznych, jakie miały miejsce w Kościele wschodnim.

Zagadnienia teologiczne i biblijne w odniesieniu do Eucharystii wyjaśniał uczestnikom spotkania ks. dr hab. Radosław Kimsza w referacie pt. „Eucharystia – pokarm i ofiara”. Prelegent podkreślał w nim dziękczynny wymiar Eucharystii jako sposobu realizacji chrześcijańskiego powołania. „Eucharystia jest prawdziwym Bogiem, dlatego przemienia nas w Boga – mówił. – Naszym powołaniem jest stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga, a tym, co sprawia, że jesteśmy coraz bardziej do Niego podobni, jest miłość do drugiego człowieka. Jest to wprawdzie namiastka Jego miłości do nas, ale jeśli jest prawdziwa, wystarczy” – mówił.

Historię Instytutu Jezusa Eucharystycznego w kościele Ducha Świętego w Białymstoku przedstawił historyk Krzysztof Pogorzelski. Podkreślał, że III Krajowe Forum Wieczystej Adoracji zbiega z 20. rocznicą wieczystej adoracji w tej parafii. „Wieczysta adoracja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku trwa od 20 listopada 1994 r. Aby zapewnić ciągłość adoracji, dzięki staraniom proboszcza, śp. ks. Stanisława Andrukiewicza, i wiernych diecezji powołany został Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego” – przypomniał. Wyjaśniał, że Instytut został erygowany 21 września 1998 r. dekretem abp. Szymeckiego, ówczesnego metropolity. 22 listopada 1998 r. przyjęto do Instytutu 13 osób jako członków zwyczajnych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie wierności Kościołowi, skromności w życiu i czystości odpowiedniej dla ich stanu. „Na członków wspierających Instytut zdeklarowało się ponad sto osób. W ramach Instytutu działa tzw. Złota Grupa. Należą do niej osoby, które ze względu na stan zdrowia adorują Jezusa Eucharystycznego w domu. Grupa ta liczy obecnie 20 osób” – informował.

W drugim dniu Forum wykład „Bł. ks. Michał Sopoćko – Apostoł Bożego Miłosierdzia” wygłosił ks. prał. Tadeusz Krahel. Przypomniał w nim historię kultu Miłosierdzia Bożego, którego promotorem był ks. Michał Sopoćko, związany z Wilnem, ale także z Białymstokiem. Prelegent mówił o trudnościach i wątpliwościach, na jakie napotykał spowiednik s. Faustyny, a także o powstawaniu i kulcie obrazów Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Ostrobramskiej w białostockiej archikatedrze.

W pierwszym dniu zjazdu jego uczestnicy udali się na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu, wystawionego wraz z Cząstką Ciała Pańskiego, do kolegiaty św. Antoniego w Sokółce. W drugim mieli okazję nawiedzić grób bł. ks. Michała Sopoćki w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Doroczne spotkanie zakończyły świadectwa jego uczestników oraz wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia.

„Jest to swego rodzaju święto ludzi adorujących Chrystusa obecnego w Eucharystii, które umacnia, dodaje wiary. Czy to Forum będzie kontynuowane? Mam nadzieję. Wierzę, że jest to Boże dzieło, które pobudza ludzkie serca i serca duszpasterzy do przebywania w obecności Jezusa. Są niezliczone świadectwa tego, co Bóg sprawia w tajemnicy swojej obecności w kontekście całego życia danego człowieka. Mamy księgę spisanych łask… Są to rzeczy niezwykłe. Dlatego ważne są takie ośrodki żywej modlitwy” - mówi ks. dr Bolesław Szewc, który przybył wraz z grupą z warszawskiej parafii na Kole.

I Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach odbyło się w 2012 r. w parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie na Kole, drugie w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie, w 10. rocznicę rozpoczęcia tam wieczystej adoracji. W przyszłym roku odbędzie się ono w październiku w Zawierciu, w archidiecezji częstochowskiej.

W Polsce, nie licząc Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, wieczysta adoracja trwa w dziewięciu parafiach. Pierwsza w Polsce była parafia św. Józefa Oblubieńca w Warszawie na Kole, w której adoracja trwa od 1987 r. Ponadto są 264 parafie z całodzienną adoracją, z czego najwięcej w archidiecezji krakowskiej - 33, poznańskiej - 21, częstochowskiej i katowickiej – 20, a w warszawskiej 19.