We Mszy św. licznie wzięli udział dyrektorzy, naczelnicy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy sektora finansowego wraz ze swoimi kapelanami i duszpasterzami. Gościem uroczystości był ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Dariusz Mateuszuk. Zwracając się do służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych podkreślał, że ich miejsce pracy jest miejscem apostolstwa i dawanego świadectwa. Stawiając za wzór patrona dnia, Mateusza celnika, późniejszego apostoła, zachęcał do spojrzenia na pracę ?nie tylko z perspektywy sposobu generowania wartości ekonomicznych, ale również jako sposób realizowania swojego człowieczeństwa, osobistego uświęcenia i budowania Królestwa Bożego?.

Kaznodzieja wzywał do jasnych wyborów moralnych, które ?stają się w środowisku pracy przestrzenią, która rodzi dobro, ujawnia autorytety oraz krzepi innych w dobrych wyborach, w odrzuceniu tym samym relatywizmu moralnego, bylejakości, czy hołdowania błędnej zasadzie, że cel uświęca środki?.

Ks. Mateuszuk apelował o pokonywanie chciwości, która często jest powodem wielkich upokorzeń i krzywd i do życia w prawdzie, przejawiającej się w trosce o słowo i wzajemną komunikację. Podkreślał, że każdy ma swoje miejsce w Kościele, który jest naszym domem i każdy z nas opisuje to miejsce przez osobista wiarę. Stwierdził, że jest ona ?ewangeliczną perłą i dobrem?, które pomaga słabemu człowiekowi odnawiać się wewnętrznie i czynić otaczający świat lepszym.

Na zakończenie Abp Ozorowski podziękował zgromadzonym na wspólnej modlitwie za ich codzienną ofiarną służbę i wielokrotnie dawane świadectwo wiary. 

Delegacja białostockich służb celnych imieniu wszystkich zebranych na uroczystości złożyła podziękowanie na ręce Arcybiskupa Metropolity za przewodniczenie Mszy św. i za nieustannie okazywane im duchowe wsparcie. 

Dzień Służby Celnej oraz pracowników finansowych, skarbowych i podatkowych począwszy od 1999 r. obchodzony jest 21 września, w dniu patronalnym św. Mateusza. Jest on okazją do podkreślenia znaczenia tych służb i sektorów dla gospodarki, a także do wspólnej modlitwy wraz z swoimi rodzinami za wstawiennictwem świętego Patrona.