W pielgrzymce wzięło udział około 500 pątników, którzy mieli do przejścia około trzydziestu kilometrów. Po wyjściu z archikatedry na trasie wiodącej przez Fasty, Dobrzyniewo Kościelne, Pogorzałki, Nowosiółki i  Rudę do grupy dołączali się pielgrzymi z okolicznych parafii, w tym także pielgrzymi z parafii Choroszcz, którzy tratwami pokonali rzekę Narew.

Po raz pierwszy w pielgrzymce mężczyzn uczestniczyła liczna grupa kleryków z białostockiego Seminarium Duchownego. 

W tym roku konferencję oraz homilię przygotował ks. Jerzy Sokołowski - proboszcz parafii w Jurowcach.

Pątnicy w czasie wspólnego wędrowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia prosili w modlitwie o wszelkie łaski potrzebne swoim rodzinom oraz Boże błogosławieństwo każdy dzień. Pielgrzymi trud powierzali również patronowi mężczyzn - św. Józefowi. Szczególną intencją tegorocznej wędrówki było podziękowanie Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II.

Ukoronowaniem pątniczej wędrówki była uroczysta Msza św. celebrowana w Sanktuarium krypniańskim pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Edwarda Ozorowskiego.