LIBAN to niewielki kraj, graniczący od zachodu z Morzem Śródziemnym, od  południa z Izraelem, a od wschodu i północy z Syrią. Ze względu na swoje geograficzne położenie, Liban stał się swoistym łącznikiem pomiędzy basenem Morza Śródziemnego a zapleczem arabskim, co wzbogaciło jego historię i ukształtowało tożsamość kulturową charakteryzującą się dużą różnorodnością etniczno-religijną. Początki libańskiego chrześcijaństwa sięgają czasów Jezusa Chrystusa. Tyr i Sydon są miejscami biblijnymi.

Jeszcze przed I wojną światową doszło w Libanie do wielu aktów ludobójstwa na  chrześcijanach. Najważniejsze z nich to te dokonane przez Druzów w 1840 i 1860 roku. Wielu ludzi zostało wtedy zmuszonych do opuszczenia kraju. Po wojnie izraelsko-palestyńskiej w latach 1947-1949 do Libanu przybyli Palestyńczycy, ponieważ uciekali z kraju lub zostali z niego wydaleni. Trwający od 2011 roku kryzys syryjskich uchodźców sprawił, że liczba przesiedleńców mieszkających w Libanie wzrosła do 2,5 miliona, a  większość z nich to muzułmanie. Wchłonięcie dużej liczby sunnitów zagraża w ten sposób wewnętrznej równowadze kraju.

Dziś dla 77% libańskich rodzin brakuje pieniędzy na wyżywienie, a 60% pożycza pieniądze albo kupuje na kredyt. Cena żywności wzrosła o 400% (dane UNICEF). Bezrobocie sięga ponad 70%. Kraj zmaga się z notorycznym brakiem prądu, lekarstw i paliwa. Jest to największy kryzys gospodarczy od 150 lat. W ciągu jednego roku Liban przeżył ich kilka. Pierwszym z  nich były społeczne niepokoje i protesty w październiku 2019 r., które do tej pory nie doczekały się konkretnego rozwiązania. Następnym był kryzys COVID-19 o ogromnych kosztach społecznych i finansowych. Na  koniec Bejrut przeżył katastrofalny wybuch 4 sierpnia 2020 r., który dotknął w głównej mierze zamieszkałą przez chrześcijan dzielnicę, co  miało również ogromne uboczne konsekwencje dla tej wspólnoty.

Więcej na stronie Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, niesienie pomocy dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan zapewniając im pomoc materialną i duszpasterską, a także wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Od 2011 roku, decyzją papieża Benedykta XVI, Pomoc Kościołowi w Potrzebie stała się niezależną Fundacją Papieską, posiadającą osobowość prawną Państwa Watykańskiego, a swoje oddziały w dwudziestu dwóch krajach.

Choć wiele już udało się zrealizować, skala pomocy w odniesieniu do  wielkości cierpienia, biedy i codziennych trudności tamtejszych mieszkańców jest wciąż mała. Wsparcie jest cały czas potrzebne. Obecna sytuacja wzywa dziś każdego z nas do stanięcia w jeszcze większej mobilizacji, gotowości i otwartości serc, aby przez nasze wsparcie materialne piękny i dawniej pełen życia Liban odzyskał swoje poprzednie oblicze. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową, ale i o pamięć w modlitwie. Liban potrzebuje dziś naszej solidarności.

JAK MOŻNA POMÓC?


Wysyłając SMS
o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Libanie.

Składając ofiary do puszek
w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Wpłacając na konta
: ING Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 bądź PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990.