Rozpoczynając doroczną Nowenny Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, Abp Edward Ozorowski mówił „o potrzebie wiary w życiu ludzkim, bez której „człowiek skazuje siebie na nicość, a wówczas każda nadzieja, choćby największa, nie ma żadnego oparcia”.

„W tym Roku Wiary będziemy w sposób szczególny przyglądać się – jak, i w co, Maryja wierzyła w swoim życiu. Będziemy wpatrywać się w postawę Jej wiary, zarówno w radosnych, jak i w najtrudniejszych chwilach jej życia. To Ona jest nam dana za wzór, dlatego w Jej życiu będziemy starali się szukać wzoru także dla naszego życia – mówił Metropolita Białostocki.

„Gdy mówimy „wiara”, rozumiemy w tym zarówno wyznawanie treści, jak i sposób, w jaki myśli, mówi i postępuje człowiek wierzący. Te wyznawane treści zostały zapisane w Piśmie św. i potwierdzone przez tradycję Kościoła, stanowią tzw. depozyt wiary, który Kościół strzeże, interpretuje i przekazuje z pokolenia na pokolenie” – wyjaśniał Abp Ozorowski.

Pasterz Kościoła Białostockiego podkreślił, że współczesne czasy są szczególnym wyzwaniem, aby strzec depozytu wiary, gdyż „pojawia się wielu ludzi, którzy wierzą po swojemu i uzurpują sobie jedynie prawo do prawdy”. Za niezwykle niebezpieczne uznał usuwanie wiary z życia społecznego.
 
Arcybiskup zachęcał także do odważnego wyznawania wiary na co dzień, w życiu prywatnym i publicznym. „Możemy Maryję naśladować wprost, przyglądając się jej wierze, ale możemy również patrzeć jak inni to czynili”. W sposób szczególny odwołał się do postaci o. Maksymiliana Kolbe, kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II.

W dorocznej nowennie przygotowującej archidiecezje do uroczystości patronalnej wezmą udział mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami. Tradycyjnie podczas dziewięciodniowej modlitwy będą obecni profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

W ramach tegorocznej Nowenny przeżywany będzie: 8 listopada - Dzień Małżeństw i Rodzin; 10 listopada - Dzień Młodzieży, 11 listopada - Dzień Życia Konsekrowanego, a 15 listopada - Dzień Kapłański i Liturgicznej Służby Ołtarza.

„Przez dziewięć dni, Kościół białostocki pod przewodnictwem swojego Pasterza, będzie  wpatrywał się w postawę wiary Maryi, by uczyć się od Niej pokory, posłuszeństwa i zaufania do Boga. Tegoroczna nowenna przebiega pod hasłem: „Maryja wzorem wiary”, a przedmiotem jej  modlitewnej refleksji w poszczególnych dniach będą wydarzenia z życia Maryi, ukazujące Jej miłość i wielką otwartość na działanie Boga” - podkreśla ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Uwieńczeniem Nowenny będzie uroczystość patronalna odchodzono 16 listopada. Tego dnia przypada również VI rocznica ingresu do archikatedry białostockiej arcybiskupa metropolity Edwarda Ozorowskiego. Uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 poprzedzi modlitwa różańcowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca z całej archidiecezji.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, na wzór wileński, przeniósł do Białegostoku, metropolita wileński, Abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 r., Arcybiskup zapoczątkował nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Madonny Ostrobramskiej w Białymstoku podtrzymywali jego następcy: Bp Henryk Gulbinowicz i Bp Edward Kisiel.

Po utworzeniu archidiecezji białostockiej w 1991 r., Abp Kisiel obrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia patronką arcybiskupstwa. Wystąpił również do Ojca Świętego z prośbą o pozwolenie na koronację czczonego w białostockiej katedrze wizerunku. Jan Paweł II decyzją z dnia 16 kwietnia 1993 r. pozwolił na tę koronację, która odbyła się 5 czerwca 1995 r.

W ciągu roku przed białostocki wizerunek Matki Miłosierdzia przybywają tysiące pielgrzymów z Podlasia, całej Polski i z zagranicy. O doznawanych tu, za przyczyną Matki Bożej łaskach, świadczy nieprzerwany od do blisko siedemdziesięciu laty kult oraz liczne wota umieszczone w kaplicy.