We wtorek 4 marca poprowadzili oni zajęcia w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w ramach Studiów Podyplomowych Katechetyczno-Pedagogicznych Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Nad całością spotkania czuwała Archidiecezjalna Wizytatorka Katechetów Świeckich i Zakonnych dr Elżbieta Młyńska, absolwentka Międzynarodowego Instytutu Wiara Sztuka Katecheza (Institut International Foi Art et Catéchese – IiFAC) i promotorka katechezy Mess’AJE w Archidiecezji Białostockiej.

Oprócz księży studentów w zajęciach wzięli udział zaproszeni goście, wśród nich Bp dr hab. Henryk Ciereszko, obecny i były dyrektorzy Wydziału Katechetycznego i Wydziału Nauczania Kurii Metropolitalnej, dyrektor Studium Teologii oraz księża profesorowie Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wraz rektorem uczelni. Wśród uczestników spotkania byli Jerzy Binkowski i Szymon Leśniak, którzy aktywnie włączają się w opracowanie polskiej wersji prezentowanej katechezy dorosłych.

Twórcy Mess’AJE przedstawili zgromadzonym genezę swojej działalności nad katechezą dorosłych oraz omówili jej założenia. Wyjaśniali, że specyfiką Mess’AJE jest posługiwanie się materiałami audiowizualnymi, w których współbrzmią za sobą obraz, muzyka i słowo poetyckie. Goście z Francji pokazali także, w jaki sposób promowana przez nich katecheza pozwala odkryć w Biblii historię wiary Ludu Bożego, od jej narodzin aż do czasów Kościoła, i w ten sposób umocnić i pogłębić wiarę katechizowanych.

Po zapoznaniu się z istotą katechezy Mess’AJE uczestnicy zajęć wzięli udział w przykładowej katechezie przeprowadzonej tą metodą, co stworzyło okazję do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w małych grupach oraz do dyskusji na większym forum. Pięciogodzinne spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo.

W środę 5 marca miało miejsce kolejne spotkanie z gośćmi z Francji w centrum formacyjnym przy ul. Warszawskiej 50. Zostały na nie zaproszone osoby świeckie, w tym te, które zetknęły się już wcześniej z biblijną katechezą dorosłych Mess’AJE oraz animatorzy, którzy chcieliby w przyszłości zaangażować się w tę formę katechezy.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. Środy Popielcowej z obrzędem posypania głów popiołem. Ks. Jacques Bernard mówił w homilii, że człowiek posiada świadomość zła i grzechu mieszkającego w świecie i w nim samym. Przypominał, że „Bóg przychodząc na świat niejako poślubił grzeszną ludzkość, dając jej możliwość zbawienia”. „Miłość Boga-Oblubieńca, który zamieszkał pośród nas, jest dla człowieka szansą, o ile zechce na tę miłość odpowiedzieć” – mówił kaznodzieja.

Po wspólnej Eucharystii uczestnicy spotkania wzięli udział w krótkiej katechezie przeprowadzonej metodą Mess’AJE. Po prezentacji multimedialnej – podobnie jak w dniu poprzednim – był czas na pracę w małych grupach oraz dyskusję na dużym forum. Przybyli  na spotkanie aktywnie brali w nim udział, dzieląc się spostrzeżeniami na temat zaprezentowanej katechezy oraz stawiając pytania twórcom Mess’AJE. Katecheza skłoniła wielu uczestników do podzielenia się również doświadczeniem własnej wiary i życia. Spotkanie zakończyło się śpiewem, modlitwą i błogosławieństwem.