„Jezus zmartwychwstały pokazuje nam, że po smutku Wielkiego Piątku i pustce Wielkiej Soboty nastaje wielka radość. Niech dzisiejszy wieczór będzie spotkaniem pełnym ufności z Tym, który przychodzi, aby nas umacniać” – mówił metropolita białostocki.

Dodał, że „w tym roku wyjątkowo potrzebujemy radości, by nasze serca, pomimo że dotknięte wyjątkową sytuacją epidemii mogły się radować z faktu, że Chrystus zmartwychwstał i że przychodzi do nas, abyśmy i my zmartwychwstawali z naszych codziennych słabości, niewierności i grzechów. Dlatego chcemy wyśpiewywać to radosne Alleluja”

W homilii Bp Henryk Ciereszko zauważył, że Wielka Sobota tego roku jest szczególna i tak jak wszystkie dni Triduum Paschalnego , inna niż zawsze, a dodatkowo spotęgowana pustką kościołów i ciszą i pozornym milczeniem Boga.

„Może potrzeba tego milczenia Boga, aby tak Go właśnie doświadczyć, jako Milczenia, a może po to, aby obudzić nadzieję, że usłyszymy Jego słowo, które rozlega się w milczeniu”- mówił, podkreślając, że może to być czas łaski otworzenia się na to słowo.

Hierarcha zaznaczył, że to milczenie jednak przemawia w symbolach liturgii – światła, wody i w śpiewie „Alleluja”.

„W ciemności nocy zapalane jest światło świecy paschalnej, w mrokach, które człowiek i świat sobie gotuje, zapala się światło nadziei, że Bóg zna tę czarną noc, to On posród niej zapala swoje światło- „lumen Christi” – mówił.

Wyjaśniał, że woda – drugi obok światła symbol liturgii Wigilii Paschalnej, symbol chrztu św.,„oczyszcza nas, uzdrawia i odradza (…). Noc wielkanocna chce nam powiedzieć, że że istnieje źródło wody, inne niż wszystkie źródła ziemi – źródło przebitego boku Chrystusa”.

Biskup Ciereszko zachęcał do wyśpiewywania „Alleluja”- radosnej pieśni o życiu, „pomimo naszych niemocy i naszej małości, mimo tego, co dziś nas napawa lękiem, w wielkim zawierzeniu Bożej miłości”.


Homilia Bp. Henryka Ciereszki podczas Wigilii Paschalnej


Tegoroczna Liturgia Wigilii Paschalnej, z racji na panującą sytuację epidemiczną i odpowiednie zarządzenia Arcybiskupa Metropolity i Episkopatu, miała uproszczoną formę. Rozpoczęło ją zapalenie Paschału - symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego oraz uroczyste wykonanie orędzia paschalnego - Exsultetu.

Kolejną częścią modlitewnego czuwania była rozbudowana Liturgia Słowa, której czytania przypomniały prawdy o Zmartwychwstaniu i dziełach, jakich Bóg dokonał w historii ludzkości. Na jej zakończenie wybrzmiało uroczyste trzykrotne „Alleluja” oraz Ewangelia o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Po homilii uczestnicy liturgii odnowili przyrzeczenia chrztu świętego. Zwieńczeniem Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna wraz z Komunią św., która zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i słowami rozesłania, wzbogaconymi dwukrotnym radosnym „Alleluja”.

W niedzielny poranek o godz. 6:00 Metropolita Białostocki będzie przewodniczył Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego, na początku której sprzed archikatedry udzieli uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem Miastu i całej Archidiecezji.


Liturgia Wigilii Paschalnej na antenie TVP3 Białystok