Pierwszym i najważniejszym punktem uroczystości była Eucharystia w seminaryjnej kaplicy pw. św. Jerzego Męczennika, której przewodniczył abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Koncelebrowali abp Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko oraz licznie zgromadzeni kapłani wraz z moderatorami i profesorami seminarium na czele.

W kazaniu Metropolita Białostocki, powołując się na soborowe i papieskie dokumenty traktujące o formacji kapłańskiej i kandydatów do kapłaństwa wskazał na priorytety, które powinny przewodzić wszelkim wysiłkom podejmowanym w tym nowym roku formacyjnym. Nawiązując do Ewangelii z dnia zachęcał też, by alumni nie bali się stawiać Jezusowi pytań o swoją drogę.

Po Mszy św.miała miejsce sesja inauguracyjna w Auli św. Kazimierza, której przewodniczył rektor seminarium, ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB.

Słowo podziękowania skierował do kończących w tym roku pracę naukową w Seminarium wykładowców: abp.Edwarda Ozorowskiego, ks. dr. Stanisława Hołodoka i mgr Marii Redkowskiej.

Następnie sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2016/2017 przedstawił ks. dr Marian Strankowski, wicerektor seminarium.

Wykład inauguracyjny pt. „Renesans apologii” wygłosił fundamentolog, kapłan diecezji łomżyńskiej, ks. dr hab. Przemysław Artemiuk.

Sesję i obchody zakończyło słowo pasterskie i błogosławieństwo Metropolity, abp. Tadeusza Wojdy.