Hierarcha stwierdził, że współczesny relatywizm i pomieszanie podstawowych pojęć jest być może jeszcze większym zagrożeniem niż to, które przyszło ze wschodu w roku 1920. Wzywał do czujności, aby ta „współczesna swoista zaraza nie zawładnęła sercami Polaków”.

„Dzisiaj za zwycięstwo sprzed lat dziękujemy przedstawicielom tamtych żołnierzy oraz Wojsku Polskiemu. Pamiętajmy jednak o tym, jakie obowiązki nakłada na nas odpowiedzialność za Ojczyznę. Niech to, co przez tyle wieków uważaliśmy za dobre, piękne i szlachetne nadal włada naszym myśleniem i postępowaniem” – apelował Abp Ozorowski.

W homilii ks. dr Adam Szot przypomniał wydarzenia z 15 sierpnia 1920 r. Podkreślił odwagę decyzji, jaką wówczas podjął Marszałek Józef Piłsudski oraz zasługi ks. Ignacego Skorupki. „Świętowanie tamtej rocznicy, bez względu na to, czy na polach pod Warszawą, czy w Białymstoku, ma znaczenie fundamentalne dla formacji historyczno-patriotycznej nowego pokolenia Polaków żyjących już w XXI wieku, w perspektywie nieodległej już 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, a szczególnie w kontekście tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II określał jako polską pamięć i tożsamość” – mówił kaznodzieja.

Ks. Szot zastanawiał się nad patriotyzmem współczesnej młodzieży, przypominając, że latem 1920 r. w obronie Ojczyzny i Europy stanęli wszyscy. „Bezspornie największą chwałą ówczesnej kampanii, a szczególnie w bitwie o Warszawę, okryła się polska młodzież, wyrostki z klas gimnazjalnych, harcerze, studenci. Podkreślają to wszystkie relacje pamiętnikarskie i raporty wojskowe” – zaznaczył.

Pytał również, jak zachowaliby się współcześni młodzi Polacy w podobnej godzinie próby, jak ta sprzed 93 lat. Wskazywał na ponadczasowe stwierdzenie Marszałka Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”.

Kończąc homilię przypomniał, iż zwycięstwo z 1920 r. i uratowanie Polski i Europy „przypisujemy Matce Bożej. (…) Była wielka modlitwa - i przyszło wielkie zwycięstwo! Owoce tamtego cudu dojrzewają nadal” – dodał.

Na zakończenie Eucharystii dowódcy białostockiego garnizonu Wojska Polskiego podziękowali Arcybiskupowi Metropolicie za wielokrotnie okazywaną życzliwość, modlitwę i nieustanne duchowe wsparcie.

Uroczystą Mszę św. wraz z metropolitą białostockim koncelebrowali kapelani wojskowi oraz innych służb mundurowych, profesorowie seminarium duchownego oraz pracownicy kurii.

W uroczystościach uczestniczyli dowódcy i żołnierze jednostek Garnizonu Białystok, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi, kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, harcerze oraz licznie zebrani mieszkańcy Białegostoku.

Po części religijnej pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok białostockiej archikatedry, odbyły się uroczystości patriotyczne, podczas których oddano cześć obrońcom Ojczyzny i złożono kwiaty.