W obecnych czasach ludzi łączy Kościół, szkoła, organizacje młodzieżowe i liczne stowarzyszenia. Wśród nich także organizacje harcerskie. 22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, a dzień później wspomnienie patrona polskich harcerzy ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Poprzedzając te wydarzenia, 16 lutego br., białostoccy harcerze zorganizowali wspólne spotkanie w tzw. „Spodkach”. Wieczornica „W kręgu przyjaciół” zgromadziła kilkadziesiąt osób: zarówno czynnych harcerzy, jak też seniorów i sympatyków idei skautowych. Nie zabrakło też przedstawicieli wojska, instruktorów i nauczycieli.

W czasie spotkania przypomniano ważne postacie z historii ruchu harcerskiego. Ks. Józef Łupiński z Diecezji Łomżyńskiej przybliżył postać księdza druha „Wicka”, który zapisał piękna kartę jako kapłan i harcerz, a życie zakończył w obozie koncentracyjnym w Dachau niosąc pomoc współwięźniom. Prelegent podkreślił znaczenie formacji harcerskiej, która ukształtowała życie dzisiejszego błogosławionego. Z kolei harcmistrz Andrzej Bajkowski opisał najważniejsze przesłanie służby Bogu, które zawarł w kodeksie skautowym generał Robert Baden Powell. „Skauting, jeżeli miałby być bez Boga, lepiej, żeby w ogóle nie istniał” – przypomniał druh Andrzej. Ostatnią postacią, która towarzyszyła zebranym, to prezydent Ryszard Kaczorowski. Ks. Aleksander Dobroński zachęcał młodzież, aby brała wzór z życia tego znanego białostoczanina oraz pamiętała o pięknej służbie harcerskiej prezydenta. Podkreślono też, że warto podejmować działania, aby w Białymstoku powstał pomnik druha Kaczorowskiego.

Na zakończenie druh Paweł (z drużyny działającej przy parafii św. Faustyny Kowalskiej) złożył na przedwojenny sztandar harcerski przyrzeczenie. Świeczkowisko zakończył wspólny krąg przyjaźni, a uczestnicy podpisali specjalny akt zobowiązujący do przestrzegania zasad prawa harcerskiego i dążenia do braterstwa i przyjaźni.