Podczas Mszy św. Metropolita Białostocki podkreślał, że przypominanie o świętości papieża Polaka jest potrzebne dzieciom, młodzieży i dorosłym, gdyż człowiek „wychwalając dzieła Boga, stawia sobie przed oczy wzór postępowania”. „Jan Paweł II dla wszystkich Polaków jest bliski. Szedł on zwyczajną drogą życia, dlatego w życiu Papieża każdy może odnaleźć swoją drogę do świętości? – mówił Arcybiskup, zachęcając dzieci i młodzież, aby przyjmowali dar świętości od Boga i współpracowali z Nim, tak, jak to czynił Jan Paweł II.

Dziękując organizatorom za przygotowanie spotkania, Arcybiskup życzył małym i dorosłym mieszkańcom Białegostoku „pomnażania dobra na co dzień” i prosił, by „dokładali wszelkich starań, aby nasze miasto był prawdziwie Miastem miłosierdzia”.

Na spotkanie, które na palcu przed archikatedrą rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Barki”, przybyło ponadtysiącmłodych ludzi. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci i duszpasterze. Obecni byli przedstawiciele podlaskiego Kuratorium Oświaty, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego oraz władz miasta, z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim na czele.

Do zgromadzonych dołączyło blisko 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I i ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego – uczestników VII rowerowego Rajdu Papieskiego. Jak podkreśla Elżbieta Zimnoch, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19, rajd był przypomnieniem pobytu Jana Pawła II w Białymstoku, dziękczynieniem za kanonizację, ale także podziękowaniem za miniony rok szkolny i prośbą o dobre i bezpieczne spędzenie wakacji. Dodaje, że dziś również został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs poświęcony osobie św. Jana Pawła II, rozdane zostały nagrody i wyróżnienia, zaś uczestnikom rajdu wręczone zostały nagrody w konkursie na najlepiej udekorowany rower.

W programie tegorocznego „Wiosennego Spotkania Młodych” znalazły się projekcje filmów: „Karol, który został świętym” oraz „Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata”.

„Wiosenne Spotkanie Młodych” składa się na większą inicjatywę, jaką jest Białostockie Forum Szkół, wspierające proces integracji środowisk oświatowych. W tym roku przebiega ono pod hasłem „Być sobą, aby być kimś”.

Inicjatywa forum powstała w roku 2000 jako ważna i interesująca forma zaprezentowania dorobku szkół i placówek edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniami, jak również dająca możliwość nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz wychowania młodego pokolenia. Na spotkaniach seminaryjnych, realizowanych w wiodących szkołach w Białymstoku, spotkają się pedagodzy, uczniowie, nauczyciele, rodzice – wszyscy, których łączy troska o przyszłość edukacji, zwłaszcza w jej lokalnym wymiarze.