Metropolita białostocki, odnosząc się w homilii do karnawałowego zwyczaju nakładania masek zauważył, że w życiu wielu ludzi „karnawał niejednokrotnie trwa przez cały rok. Nieustannie przybierają maski, aby ukryć prawdę o sobie. Udają innych, aniżeli są. Ich słowa i czyny nierzadko przeczą sobie a nawet wzajemnie się wykluczają”.

Zachęcał, aby wielkopostne wezwanie do nawrócenia zaowocowało wyzbyciem się obłudy, „zdjęciem maski z twarzy”, zaprzestaniem udawania i kłamania przed Bogiem, przed ludźmi i przed sobą samym. „Jeśli staniemy w prawdzie, odzyskamy utracony autorytet i zaufanie oraz staniemy się budowniczymi mostów pojednania z Bogiem i bliźnimi” – podkreślał.

„Na początku Wielkiego Postu trzeba nam odkryć, że prawda jest lekarstwem na wszelkie zło. Apel o nawrócenie, o odrzucenie obłudy i zakłamania skierowany jest do każdej i każdego z nas, do naszych rodzin i społeczności, w jakiej żyjemy” – podkreślał.

Nawiązując do pierwszej rocznicy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, zachęcał do modlitwy o nawrócenie i opamiętanie jej sprawców oraz sprawiedliwy pokój dla tej umęczonej ziemi.

„Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin, Mariupol i wiele innych miejscowości tworzą mapę ludobójstwa w Europie XXI w. Całe miasta i wioski zamieniane są w morze ruin, wzbierają rzeki niewinnej krwi i morze łez, trwają masowe deportacje do Rosji a wiele milionów mieszkańców tego kraju – zwłaszcza kobiety i dzieci – szukają schronienia na emigracji. Najbardziej porażające są zakłamanie i obłuda nie tylko polityków, ale także duchownych, którzy zbrojną napaść na Ukrainę uzasadniają „metafizyczną walką” dobra ze złem” – mówił.

„Naród ukraiński jest przedstawiany jako wspólnota, której obecne cierpienia zadawane przez wojska rosyjskie są karą zsyłaną przez sprawiedliwego Boga. A broniących swojej ojczyzny oskarża się, że są nazistami, terrorystami oraz odmawia się im prawa do poszanowania ich ludzkiej godności i prawa do wolności” – stwierdził, podsumowując pomoc okazaną dotąd przez Polaków mieszkańcom Ukrainy.

Abp Guzdek wskazał, że najskuteczniejszym lekarstwem na zakłamanie jest sakrament pokuty i pojednania. „Podczas spowiedzi wysłuchajmy prawdy o sobie. Pozwólmy, by mówiło nasze sumienie” – zaznaczał.

Apelował, aby w rozpoczynającym się Wielkim Poście podjąć wezwanie do nawrócenia, ale nade wszystko powiedzieć zdecydowane „nie” dla fałszu i kłamstwa, „nie” dla udawania i obłudy.

Po homilii abp Guzdek, abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko koncelebrujący Mszę św. w białostockiej archikatedrze, wspólnota Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, która dziś tradycyjne rozpoczyna wielkopostne rekolekcje oraz zgromadzeni wierni przyjęli na głowy poświęcony popiół, jako znak pokuty i wkroczenia na drogę nawrócenia.

Z polecenia Metropolity Białostockiego we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji zbierano dziś ofiary do puszek na pomoc dla Ukrainy. Zabrane fundusze przeznaczone zostaną na konkretną pomoc dzięki posłudze Caritas.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post potrwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek, który w tym roku przypada 6 kwietnia.