Marsz został zorganizowany już po raz czwarty, a ponieważ zbliża się czas modlitwy za zmarłych stanowił przeciwwagę dla antychrześcijańskich zabaw tzw. „Halloween”. Zauważa się bowiem, że w środowiskach szkolno-młodzieżowych próbuje się zamieniać modlitwę za zmarłych na obce chrześcijaństwu zabawy połączone z wzywaniem mocy zła. To z kolei może prowadzić do zniewolenia duchowego a nawet opętania.

Organizacja marszu rozpoczęła się kilka tygodni wcześniej. Grupa inicjatywna przygotowała odpowiednie stroje oraz tabliczki z imionami świętych. W sumie w organizacji marszu brało udział kilkadziesiąt osób: młodzieży i dorosłych.

W niedziele po Eucharystii barwny korowód przy akompaniamencie instrumentów muzycznych wyruszył wokół świątyni. Na czele marszu szła grupa parafian przebranych za poszczególnych świętych. Ministranci nieśli obrazy z wizerunkami osób kanonizowanych przez Kościół. Niesiono również relikwiarze zawierające fragmenty ciał św. Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćki i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Na zakończenie odmówiono litanię do Wszystkich Świętych, a harcerze z z drużyny parafialnej wypuścili w niebo balony, które symbolizowały intencje modlitewne, które wierni powierzyli wstawiennictwu świętych patronów. Na zakończenie kapłani udzielili wszystkim błogosławieństwa, a dzieci i młodzież otrzymali słodkie upominki.