Katedrę wypełnili wierni, obrońcy życia, wspólnota Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz siostry zakonne.

W homilii ks. Marek Gryko, kapelan Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, przypomniał zgromadzonym, że „Bóg przychodzi do każdego człowieka z konkretną propozycją życia, dobra i zbawienia". Wyjaśniał, że historia zbawienia nierozerwalnie łączy się z historią ludzi i wciąż realizuje się w ich życiu.

Kaznodzieja zachęcał obecnych na Eucharystii do codziennego życia w perspektywie wiary i realizowania w ten sposób swego powołania. Przywołał również nauczanie bł. Jana Pawła II, który z mocą podkreślał, że „prawo do życia jest nadrzędnym prawem człowieka”. Wymieniając zagrożenia wobec życia jakie niesie współczesność, przedstawiał jak dziś chrześcijanie mogą i powinni „wychodzić naprzeciw życiu, jak pomóc życiu, bronić go i o nie dbać".

Po Wyznaniu Wiary, Bp Ciereszko przyjął złożone w uroczysty sposób przyrzeczenia osób podejmujących dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

Na zakończenie Eucharystii Biskup pomocnicy Archidiecezji Białostockiej przypomniał, że „Zwiastowanie Pańskie jest wielkim i niezwykle istotnym świętem w historii zbawienia". Podkreślił, że coroczne świętowanie go jest wspaniałą okazją by dziękować Bogu za dar życia oraz zachętą, aby czynić wszystko, by „życiem się cieszyć, każde życie poczęte przyjąć i uszanować". Bp Henryk wskazywał także, że Dzień Świętości Życia jest nieustannym wezwaniem do przebłagania Boga za grzechy przeciw życiu. Kończąc, dziękował wszystkim, którzy wielkodusznie podejmują duchową troskę o życie poczęte każdego człowieka.

Na zakończenie uroczystości wszyscy  chętni  mogli osobiście wypełnić deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego.

Każdego roku w naszej Archidiecezji duchową adopcję dziecka poczętego podejmuje ponad 1500 osób, modląc się przez 9 miesięcy w intencji dzieci poczętych, a zagrożonych w swoim istnieniu.