Duszpasterska troska o takich wierzących jest realizowaniem zadania powierzonego Kościołowi, sformułowanego w 84 punkcie Familiaris consortio (adhortacji apostolskiej Jana Pawła II), co również w ostatnim czasie (październik 2014 roku) stało się przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów oraz dalszych prac synodalnych . Wierzącym pozostający w nieregularnej sytuacji małżeńskiej wspólnota Kościoła powinna towarzyszyć, a nie osądzać, pomagać, a nie potępiać, troszcząc się, aby tacy małżonkowie nie czuli się wyłączeni z Bożego miłosierdzia (por. papież Franciszek do biskupów polskich 8 lutego 2014 roku).

Ok. 15 par małżeńskich uczestniczyło w adwentowym dniu skupienia, któremu przewodniczył ks. Adam Kozikowski, Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. O godz. 16.45 adwentowe muzyczne impresje rozpoczęły czas skupienia, aby w ten sposób przygotować uczestników spotkania do  niedzielnej Eucharystii. III niedziela Adwentu "Gaudete" zachęca do radości płynącej z wiary, Bożego zbawienia i łaski z jaką nawiedza każdego człowieka przychodzący Bóg.

W homilii ks. Adam, nawiązując do Słowa Bożego, przypominał, że spotkanie z Bogiem jest źródłem radości i pocieszenia, zwłaszcza dla człowieka strapionego, co bardzo trafiało do serc małżeństw niesakramentalnych.  Żaden człowiek nie jest wyłączony ze zbawienia, wykluczony z Bożego miłosierdzia, a Chrystus przychodzi, aby podnieść upadłych na duchu.

W czasie Eucharystii szczególną uwagę poświęcono rzeczywistej obecności Chrystusa w znakach sakramentalnych. Wyjątkowe skupienie towarzyszyło obrzędom komunii świętej, do której uczestnicy przygotowali się poprzez medytację i modlitwę duchowej komunii. Sakramentalną komunię przyjęli kapłani koncelebrujący Eucharystię oraz jedna z par małżeństw niesakramentalnych, która podjęła zobowiązanie przeżywani swojego małżeństwa w czystości.

Uczestnicy spotkania włączyli się również w inicjatywę Duszpasterstwa Rodzin, którą jest modlitwa różańcowa w intencji rodzin, a także dobrych owoców Synodu Biskupów. Przez cały 2015 rok modlitwa różańcowa będzie odmawiana przez 20 osób (jedna róża różańcowa), choć jest nadzieja, że więcej osób zaangażuje się w taka modlitwę.

Po zakończonej Eucharystii ks. Adam zaprosił na adwentowe spotkanie, które miało charakter medytacji maryjnej. Na przyjście Zbawiciela, jak i na swoje chrześcijaństwo, warto jest patrzeć oczami Maryi. Spontaniczne świadectwo jednej z uczestniczek dnia skupienia wywołało ogromne poruszenie u innych osób. Pani Nina podzieliła się swoim doświadczeniem opieki Maryi w życiu rodzinnym, ufności i wiary, która znalazła piękne i potrzebne owoce w Jej rodzinie.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w naszej Archidiecezji od 2009 roku. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.