Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”, pragnąc uczcić 10. rocznicę powstania Szlaku, zorganizowało tegoroczne pielgrzymowanie w sposób szczególnie uroczysty. Rozważania Koronki, połączone z myślami apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki są przygotowywane i prowadzone przez różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

Mszy św. przewodniczył ks. Henryk Żukowski, proboszcz parafii katedralnej, który w homilii nawiązał do słów Ewangelii według św. Mateusza: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi” oraz napisu na obrazie Jezusa Miłosiernego: „Jezu, ufam Tobie”.

Podkreślił, że zaufanie Bogu oraz jedność w Duchu Świętym są drogą do zbawienia. Przypomniał, że Ostrobramska Matka Boża Miłosierdzia, której obraz czczony jest w białostockiej archikatedrze, była Tą, do której zwracał się, i od której zawsze otrzymywał pomoc ks. Michał Sopoćko.

W modlitwie wiernych wierni modlili się także w intencji osób biorących udział w pielgrzymowaniu „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska Błogosławionemu ze względu na swój charakter i znaczenie. Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.

Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie ks. Michała, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Obraz, od momentu wprowadzenia go do świątyni, otoczony nieprzerwaną czcią wiernych - skupia w sobie kult Miłosierdzia Bożego w archikatedrze. W witrażach kaplicy znajdują się postacie św. Faustyny i bł. Michała.

Po Mszy św. ks. Żukowski w modlitwie do Matki Bożej powierzył Maryi wszystkich pielgrzymujących, prosił o Jej pomoc w walce ze złem, o ratunek od obojętności i zniechęcenia wobec postępującej degradacji etycznej różnych środowisk oraz o Jej błogosławieństwo.

Ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przypomniał, że 28 kwietnia 1935 r., dzięki ks. Michałowi Sopoćce, właśnie w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie został wystawiony po raz pierwszy do publicznej adoracji obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie” pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego, namalowany według wskazówek s. Faustyny Kowalskiej, penitentki ks. Sopoćki.

Ks. Kustosz przedstawił intencje modlitwy na Szlaku: za Kościół w Polsce i w całym świecie, przez wstawiennictwo bł. Michała.

W pielgrzymowaniu na drugim etapie Szlaku wziął udział ks. dr Ireneusz Korziński wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, który wcześniej w tym dniu odprawił w Godzinie Miłosierdzia Mszę św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz w ramach spotkań z Bożym Miłosierdziem wygłosił referat o Eucharystii.

Pątnicy wraz z kapłanami przeszli Szlakiem bł. Michała, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewając pieśni poświęcone Błogosławionemu. Rozważania prowadzili członkowie Żywego Różańca.

U celu wędrówki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Orzeszkowej ks. dr Ireneusz Korziński pobłogosławił pielgrzymów. Ks. kustosz Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich na kolejny etap pielgrzymowania w dniu 28 czerwca, który rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą św. w kaplicy sióstr pasterzanek.