Pielgrzymowanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza Najświętszego Serca Jezusa ks. Witolda Skrouby, z udziałem ks. dziekana kan. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza i proboszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

W homilii ks. W. Skrouba podkreślił potrzebę zgłębiania tajemnicy Bożego miłosierdzia i wzorować się na tych, którzy je głosili. Wskazał na apostołów miłosierdzia: św. siostrę Faustynę, bł. ks. Michała Sopoćkę i św. Jana Pawła II, dzięki którym kult Bożego Miłosierdzia rozszerza się na cały świat. Kaznodzieja zachęcał pielgrzymów, aby w codziennym życiu realizowali miłosierdzie słowem, modlitwą i czynami miłosierdzia. 

Po Eucharystii pielgrzymi, odmawiając Koronkę, wyruszyli do Kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego. Po drodze zatrzymali się przy Krzyżu - wotum wdzięczności za ocalenie miasta przed skażeniem chlorem. 

Pielgrzymowanie zakończyło się odmówieniem Litanii do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwem udzielonym przez proboszcza parafii Świętej Rodziny, ks. prał. Romana Balunowskiego.