Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w białostockiej archikatedrze przez Abp Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego. Homilię wygłosił ks. mgr lic. Wojciech Rogowski, wizytator szkolny dekanatu Białystok-Bacieczki.

Zachęcał w niej, aby naśladować i iść „za mądrością Bożą, a nie za mądrością tego świata". Wskazywał, że chrześcijanin ma być zakorzeniony w Chrystusie. Zaznaczył także, że „dziś mamy na naszej drodze swoisty areopag – gdzie będziemy się zmagali z prawdą w naszej szkole”. Ks. Rogowski apelował do katechetów, aby „spojrzeć na ucznia i na jego serce jako największy skarb który dał nam Boga. Czy ten skarb chronimy? Opiekujemy się? A katecheta ten skarb ma pomnażać”.

Po Eucharystii, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, odbyła się konferencja, w programie której organizatorzy przewidzieli wykład i warsztaty.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński wygłosił referat na temat „Rola kultury wysokiej w katechezie”. Prelegent, podając definicję, podkreślił, że kultura wysoka, w przeciwieństwie do kultury masowej, wymaga od odbiorcy pewnego wysiłku umysłowego. Wyjaśnił, że przekaz słowa mówionego mieści się w kategoriach kultury wysokiej, a „największym znakiem upadku kultury jest upadek kultury słowa”.

Wskazał, że w odróżnieniu od innych przedmiotów nauczania katecheza kształci całego człowieka. Za podstawowy środek katechizacji uznał żywe słowo, wobec którego pismo i obraz są wtórne.

Dając praktyczne wskazówki do pracy ze słowem, przestrzegł katechetów przed fideizmem i emocjonalizmem. „Katecheza powinna być przekazywaniem wiary, która szuka zrozumienia, a nie ucieczką od zrozumienia” – stwierdził. Podkreślił też konieczność nieustannej formacji intelektualnej, niezbędnej do właściwego zrozumienia przez samych nauczających i przekazywania innym treści katechezy.

W drugiej części spotkania księża i katecheci wzięli udział w warsztatach, wybierając jedną z trzech grup tematycznych. Zajęcia w pierwszej grupie poprowadził ks. dr hab. Radosław Kimsza podejmując zagadnienie: „Teologia ikony w katechezie”. Uczestnicy drugiej grupy z ks. mgr. lic. Leszkiem Jakoniukiem pochylili się nad tematem: „Exsultet – pierwsza katecheza multimedialna?”. Pracami trzeciej grupy kierowała dr Elżbieta Młyńska poruszając zagadnienie: „Współczesna sztuka religijna jako pomocnicze źródło treści katechezy”.

Po zakończeniu części warsztatowej uczestnicy konferencji ponownie zgromadzili się w auli w celu podsumowania prac i podzielenia się ich rezultatami z ogółem uczestników.

Ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, przedstawił następnie komunikaty dotyczące katechezy szkolnej i parafialnej w archidiecezji w roku szkolnym 2016/2017. Krótkie ogłoszenia podali również zaproszeni goście.

Archidiecezjalny dzień Katechetyczny zakończył się wręczeniem przez arcybiskupa wyróżnień Minister secundum dispensationem Dei. Otrzymali je: ks. dr Czesław Walentowicz, Genowefa Suchocka, s. dr Brygida Karwowska, dr Elżbieta Młyńska.

Abp Edward Ozorowski podsumował spotkanie, zwracając uwagę katechetów na to, że katechizacja i nauczanie powinny być jednocześnie wychowywaniem młodego człowieka. Podkreślił zwłaszcza znaczenie „wychowywania do człowieczeństwa i patriotyzmu, by młode pokolenie nie rozpłynęło się w kosmopolityzmie”. Dziękując uczestnikom i organizatorom konferencji udzielił pasterskiego błogosławieństwa na nowy rok szkolny wszystkim zaangażowanym w katechizację.